Wat is de betekenis van gedoogakkoord?

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
Woord van de week

Team taaladvies (2023)

gedoogakkoord

Vorige week hebben de Nederlandse regeringsonderhandelaars de ontwerpversie van twee akkoorden aan de pers voorgesteld. Het regeerakkoord is een klassiek akkoord tussen de partijen die de regering willen vormen, de liberale VVD en het christendemocratische CDA. Daarnaast is een gedoogakkoord overeengekomen tussen die twee partijen en de PVV, de par...

2024-05-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

gedoogakkoord

politiek akkoord voor gedoogsteun. overeenkomst tussen politieke partijen die samen een minderheidskabinet gaan vormen en een politieke partij (of partijen) die niet deelneemt aan de coalitie, waarin zij zich onder bepaalde voorwaarden akkoord verklaren elkaar op hoofdpunten van het te voeren beleid te steunen; akkoord tussen toekomstige coa...

2024-05-21
Neologismen

Instituut voor de Nederlandse Taal (2020)

gedoogakkoord

overeenkomst tussen politieke partijen die samen een minderheidskabinet gaan vormen en een politieke partij (of partijen) die niet deelneemt aan de coalitie, waarin zij zich onder bepaalde voorwaarden akkoord verklaren elkaar op hoofdpunten van het te voeren beleid te steunen; akkoord tussen toekomstige coalitiepartners en een politieke partij (of...

2024-05-21
Verschillende speciale woordenboekjes

Instituut voor de Nederlandse Taal (2019)

Gedoogakkoord

(in Nederland) akkoord, overeenkomst tussen politieke partijen die samen een minderheidskabinet gaan vormen en een politieke partij (of partijen) die niet deelneemt aan de coalitie, waarin zij zich onder bepaalde voorwaarden akkoord verklaren elkaar op hoofdpunten van het te voeren beleid te steunen; akkoord tussen toekomstige coalitiepartners en e...

2024-05-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gedoogakkoord

gedoogakkoord - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-doog-ak-koord 1. overeenkomst tussen een minderheidskabinet en een of meer partijen die dat kabinet gedogen ♢ in het gedoogakkoord zijn afspraken gemaakt over de AOW Zelfstandig naamwoord: ge-...

2024-05-21
Formatiewoordenboek

Instituut voor de Nederlandse taal

Gedoogakkoord

Gedoogakkoord, (in Nederland) akkoord, overeenkomst tussen politieke partijen die samen een minderheidskabinet gaan vormen en een politieke partij (of partijen) die niet deelneemt aan de coalitie, waarin zij zich onder bepaalde voorwaarden akkoord verklaren elkaar op hoofdpunten van het te voeren beleid te steunen; akkoord tussen toekomstige coalit...

Gerelateerde zoekopdrachten