Wat is de betekenis van gedegenereerd?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gedegenereerd

gedegenereerd - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van degenereren

Lees verder
1994
2021-04-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gedegenereerd

[v. Fr. dégénéré = ontaard, achteruitgegaan] ontaard, door erfelijkheid met slechte eigenschappen belast.

1993
2021-04-16
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Gedegenereerd

ontaard

1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gedegenereerd

bn., ontaard, (erfelijk) belast met slechte eigenschappen.

1948
2021-04-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

gedegenereerd

ontaard.