Wat is de betekenis van Gedachtenis?

2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gedachtenis

gedachtenis - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) een dag waarop een heilige of een groep van heiligen in de Katholieke Kerk herdacht worden 2. het oproepen van iets in de gedachten om te voorkomen dat je het zou vergeten vaak ook als eerbetoon Het dienstboek schrijft dan ook: “De taal van de kerk is traditio...

Lees verder
1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gedachtenis

v. (-sen), I. (abstract) 1. het denken aan iemand of iets, de voortdurende herinnering ervan: in iemands — leven; ter — van iemand of iets, om iemand of iets te gedenken; zich iets in — brengen, het zich herinneren, eraan denken; 2. het voortleven of voortbestaan van iemand of iets in de gedachten van anderen: om zijn — bi...

Lees verder
1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gedachtenis

s., oantins, oantinken (it).

1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gedachtenis

v. gedachtenissen (1 het gedenken van iem. of iets; de voortdurende herinnering; 2 het blijvend voortleven van iem. of iets in de gedachten van anderen; herinnering; 3 een voorwerp, bestemd om de gedachtenis [in bet. 1] levendig te houden; aandenken, souvenir): 1. ter gedachtenis van iem. of iets; haar gedachtenis vervolgt mij overal; 2. in eeuwig...

Lees verder
1926
2022-08-18
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gedachtenis

Zichtbare, d. i. een herinneringsteeken. Aldus wordt (Exod. 13 :9) het eten van het Paaschlam genoemd. Het volk moest daarbij dankbaar gedenken aan de bevrijding uit de slavernij van Egypte en aan de bewaring der eerstgeborenen, en hierdoor zich laten aansporen tot trouw aan het verbond en tot kinderlijke gehoorzaamheid aan God. Ook geboden worden...

Lees verder
1898
2022-08-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gedachtenis

GEDACHTENIS, v. (-sen), het gedenken aan iem. of iets, de voortdurende herinnering er van: in iemands gedachtenis leven; in gedachtenis van iem. of iets, om iem. of iets te gedenken; — (bijb.) iets in gedachtenis brengen, er aan doen gedenken; — (bijb.) zich iets in gedachtenis brengen, het zich herinneren, er aan gedenken; — het...

Lees verder