Synoniemen van ganglion

    • slijmcyste
    • zenuwknoop
2020-01-29

ganglion

Ook zenuwknoop. Een buiten het centraal zenuwstelsel gelegen groep neuronen met een onderling overeenkomende functie. De term wordt ook wel gebruikt voor zenuwkernen in het centraal zenuwstelsel zoals de basale ganglia. Andere voorbeelden zijn het ganglion van Gasser, het ganglion mesenterica superius. De plexus solaris wordt bijvoorbeeld gevormd door het samengaan van een aantal ganglia.

2020-01-29

ganglion

Het begrip ganglion heeft 2 verschillende betekenissen: 1) uitwendig zichtbaar, vooral op de handen, vingers of pols voorkomend gezwel dat ontstaat vanuit een gewrichtskapsel of peesschede en met een geleiachtig vocht is gevuld 2) knoopvormige verdikking in het verloop van een zenuw op de plaats waar zenuwbanen samenkomen, die bestaat uit een opeenhoping van zenuwcellen en zenuwweefsel en zich bevindt buiten het ruggenmerg of de hersenen; zenuwknoop

2020-01-29

ganglion

ganglion - Structuur in het zenuwstelsel bestaande uit een concentratie van cellichamen van neuronen.

2020-01-29

Ganglion

Ganglion - 1° (dierk.) naam, behalve voor peesknoop, ook voor zenuwknoop gebruikt, waaronder dan een opeenhooping van zenuwcellen buiten het centrale zenuwstelsel verstaan wordt. De uitloopers der sensorische en sensibele zenuwcellen eindigen om de cellen, die in deze buiten het centrale orgaan gelegen ganglia opgehoopt zijn. Zoo kent men de spinale ganglia, die voor de wervelkolom liggen en waarin de huidzenuwen eindigen en die een nieuw neuron vormen. Evenzoo kent men het g. opticum voor d...

2020-01-29

ganglion

ganglion - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) zenuwknoop 2. (medisch) een holte in of bij een gewrichtskapsel of peesschede die gevuld is met geelachtige glijstof

2020-01-29

ganglion

o (mv. gangliën) 1 zenuwknoop; 2 peesknoop.

2020-01-29

Ganglion

Ganglion - of peesknoop, een klein, hard, rond, dikwerf beweegbaar gezwel, een plaatselijke uitzetting der peesscheeden, ten gevolge van vochtverzameling, meestal aan de rugzijde van het polsgewricht, soms ook aan den voet voorkomend en gewoonlijk ten gevolge van een beleediging der daar verloopende peezen door slag, stoot of overmatige inspanning, ook wel door rheumatische aandoeningen ontstaan. De meeste peesknoopen veroorzaken geen pijn of bezwaren; soms echter zijn zij lastig voor de bewegi...

2020-01-29

ganglion

1) Een met vocht gevulde cyste die meestal ontstaat bij de pols of op de handrug en soms op de voet; 2) bepaald groepje zenuwcellen (uitspraak: GAN-glie-jon). Dit woord heeft twee betekenissen, waarvan de eerste een ziekte is en de tweede uit de anatomie komt. 1) Dit is een onschuldige uitstulping van een gewrichtskapsel of peesschede. Die uitstulping is dan gevuld met een geleiachtige vloeistof die lijkt op de gewrichtsvloeistof die pezen en gewrichten smeert. Een ganglion komt veel voor, is me...

2016-12-29

Gasser, ganglion van

Voor het gevoel in het gelaat is de nervus trigeminus (drielingzenuw) verantwoordelijk, ook kortweg genoemd de nervus V (nummer 5 van de 12 paar hersenzenuwen die we hebben). De zenuw ontspringt uit de Pons (brug); dit deel dat de wortel heet, gaat dan naar de schedelbasis waar zich de zenuwknoop (zoals alle gevoelszenuwen die hebben) bevindt, het zogenaamde ganglion van Gasser, en waar de zenuw zich verdeelt in 3 takken (vandaar de naam trigeminus). De eerste tak verzorgt het gevoel van het voo...

2016-12-29

mesenterica superior, ganglion

Onmiddellijk onder de truncus coeliacus ontspringt de a. mesenterica superior. Deze tak is samen met de a. mesenterica inferior verantwoordelijk voor de bloedvoorziening van de dunne en dikke darm, waarbij de superior voornamelijk de dunne darm en het colon ascendens en transversum van bloed voorziet.

2019-10-29

Peesknoop

→ Ganglion.

2020-01-08

Zenuwcel, Zenuwknoop

→ Ganglion(1°); Gangliëncel; Zenuwstelsel.

2019-01-24

Gassersche knoop

Gassersche knoop - Ganglion Gasseri, groote zenuwknoop aan den stam der vijfde hersenzenuw, benoemd naar den ontleedkundige Gasser te Weenen.

2017-03-28

grijze stof

grijze stof - Het weefsel in het ruggemerg (centraal) en de hersenen (perifeer) dat arm is aan uitlopers van neuronen en rijk aan niet gemyeliniseerde celstructuren, voornamelijk cellichamen. Het is het eigenlijke integratie-weefsel. In het ruggemerg is de g.s. op dwarse doorsne¬de vlinder¬vormig met aan elke kant dorsolateraal een achter¬hoorn en vent¬rolateraal een voorhoorn. Vooral¬eer de neuronen het rugge¬merg binnentreden, passeren ze een spi¬naal ganglion dat de cellichamen van de...

2017-11-14

ganglia

ganglia - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord ganglion

2017-11-14

gangliën

gangliën - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord ganglion

2019-07-04

Gangliëncel

Gangliëncel - zenuwcel. De g. is het kenmerkend element van het zenuwstelsel. Het typische der zenuwcellen is wel, dat ze uitloopers vormen, verschillende korte dendriten of boomvormige vertakkingen en één lange: de ascylinder. Ook in de zenuwcel zelf komen fijne vezels voor in den vorm van fibrillen. Het cellichaam der zenuwcel bevat steeds een fijnkorrelige in het spongeo-plasma gelegen stof: de tigroide stof van Nissi. Door impregnatie met kleurstoffen en zilverzouten heef...

2019-01-28

Hippocampus

Onderdeel van de hersenen, bestaande uit een gepaarde, gekrulde buisvormige structuur betrokken bij het episodisch geheugen en de ruimtelijke oriëntatie De scheidingswand tussen de linker en rechter hersenhelft is aan beide zijden naar binnen geplooid als een buis die eerst naar achteren loopt en dan omhoog en naar voren omkrult. De hippocampus verwerkt episodische herinneringen, d.w.z. "geheugensporen", waarbij informatie over plaats, tijd en context van een bepaalde situatie met elkaar ver...

2019-01-19

Zenuwen

Zenuwen - Nervi, de tot grootere of kleinere bundels vereenigde, door het geheele lichaam verbreide uitloopers der zenuwcellen, waarlangs indrukken in centripetale richting van de Peripherie naar de centraalorganen (hersenen, ruggemerg, ganglia) en omgekeerd de prikkels tot beweging centrifugaal worden voortgeleid. De zenuwen vormen met de centraalorganen het zenuwstelsel, hetgeen alle organen onder zijn invloed heeft, zoodat niet alleen zintuiglijke waarnemingen en willekeurige spierbewegingen,...

2019-01-24

Hersenzenuwen

Hersenzenuwen - Uit de hersenen en den hersenstam komen 12 paar zenuwen te voorschijn, die door openingen aan de schedelbasis de schedelholte verlaten en zich in hoofdzaak aan het hoofd, den hals en aan de ingewanden vertakken. Van deze zenuwen zijn er drie zuivere zintuigzenuwen, namelijk de eerste, de reukzenuw (N. olfactorius), de tweede gezichtszenuw (N. opticus) en de achtste de gehoor- en evenwichtszenuw (N. octavus). De zenuwdraden voor het smaakorgaan verloopen in de zevende en de negend...