Wat is de betekenis van formulier?

2019
2022-08-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

formulier

formulier - Zelfstandignaamwoord 1. een stuk papier waarop voorgedrukte vragen kunnen worden beantwoord U dient beide zijden van het formulier in te vullen.

Lees verder
2018
2022-08-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

formulier

formulier - zelfstandig naamwoord uitspraak: for-mu-lier 1. voorbedrukt papier waarop je iets moet invullen ♢ met dit formulier kun je een rijbewijs aanvragen Zelfstandig naamwoord: for-mu-lier het formulier ...

Lees verder
2001
2022-08-13
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

formulier

Een webpagina waarin u wat kunt invullen, bijvoorbeeld een bestelformulier of een enquête.

1993
2022-08-13
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Formulier

invulpapier

1990
2022-08-13
BDI

BDI terminologie

formulier

voorgedrukte lijst met vragen die voor een aanvraag of verklaring ter invulling wordt gegeven.

1990
2022-08-13
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

formulier

formulier - Gedrukte of getypte documenten met opengelaten ruimten waar de gevraagde informatie kan worden ingevuld.

1983
2022-08-13
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Formulier

Een formulier is een in oplage vervaardigd geschrift, dat met bijzondere gegevens moet worden aangevuld. De zo geheten formulierboeken bevatten geen formulieren in bovenstaande betekenis, maar voorbeelden of modellen voor op te stellen akten, brieven of andere stukken.

Lees verder
1981
2022-08-13
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Formulier

1. vaststaande tekst die voorgeschreven is voor een plechtige verklaring, b.v. een eedsformulier; 2. gedeeltelijk bedrukt papier, dat b.v. bij het aanvragen van een officieel document verstrekt wordt om gegevens op in te vullen.

Lees verder
1973
2022-08-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

formulier

o. (-en), 1. geheel van bewoordingen waarin iets, m.n. een plechtige verklaring vervat moet zijn; — van het Avondmaal; doop—; de Formulieren van Enigheid; zie liturgisch formulier; 2. gedrukte of geschreven vorm die voor een aanvraag, een verklaring enz. ter invulling wordt gegeven, en vandaar: stuk papier dat men moet invullen: dit &m...

Lees verder
1955
2022-08-13
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Formulier

vaststaande tekst; gedrukt schema, dat moet worden ingevuld.

1950
2022-08-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Formulier

o. (-en). 1. geheel van bewoordingen waarin iets, inz. een plechtige verklaring, vervat moet zijn; (godg.) de formulieren van enigheid (zie dat woord ; vgl. doopformulier); 2. gedrukte of geschreven vorm die voor een aanvraag, een verklaring enz. ter invulling wordt gegeven, en vand.: stuk papier dat men invullen moet: dit formuli...

Lees verder
1948
2022-08-13
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

formulier

o. door t gebruik ingevoerde regel, woordelijk voorschrift; voorbeeld, model ter invulling.

1937
2022-08-13
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

formulier

o. -en, formuliertje (Fr. formulaire [Lat. formularium]: 1 geheel van bewoordingen, dat voor een plechtige verklaring is voorgeschreven; 2 gedrukte of geschreven vorm, die ten behoeve van een aanvraag, van een verklaring enz. ter invulling wordt gegeven; invulmodel; ook: papier v. e. vast model, verstrekt om met een bepaald doel te beschrijven): 1....

Lees verder
1933
2022-08-13
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Formulier

Formulier - 1° (Recht) ander woord voor → formule. 2° (Handelseconomie) Standaardmodel ter opname, in een gesystematiseerden vorm, van aanteekeningen, om te dienen als registratie-, verkeers- en instructiemiddel. Naar hun bestemming onderscheidt men de formulieren in: 1° verkeersformulieren; 2° contrôle- en boekhoudformul...

Lees verder
1910
2022-08-13
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Formulier

Formulier - het voorschrift, waarnaar sommige acten en geschriften moeten worden opgemaakt, hetzij dit door de wet, of door eene andere bevoegde autoriteit is bepaald.

1898
2022-08-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Formulier

FORMULIER, o. (-en), voorschrift, bepaalde bewoordingen waarin iets vervat moet zijn; (godg.) de formulieren van eenigheid (in de Hervormde kerk); doopformulier; — model, vastgestelde vorm; — bedrukt stuk papier dat men invullen moet: postwissel-formulier.

Lees verder
1870
2022-08-13
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Formulier

Formulier noemt men een opstel of voorschrift, waaraan men zich in bepaalde gevallen bij het uitdrukken zijner denkbeelden, zoo mondelijk als in geschrift, te houden heeft. Er bestaan bijvoorbeeld formulieren voor de eedsaflegging (zie Eed) en voor vele andere verrigtingen in het maatschappelijk en godsdienstig leven (doopformulier, trouwformulier,...

Lees verder
1869
2022-08-13
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Formulier

Onder deze benaming verstaat men in de theologie een geloofsformulier, dat voorgesteld wordt ter erkenning of ter onderteekening. De voornaamste formulieren zijn dat van 1653, waarbij paus Innocentius X vijf stellingen der Jansenisten veroordeelde, en dat van 1665, waarbij Alexander VII het vorige bevestigde. De Jansenisten kwamen daartegen krachti...

Lees verder