Wat is de betekenis van Formulier?

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

formulier

formulier - Zelfstandignaamwoord 1. een stuk papier waarop voorgedrukte vragen kunnen worden beantwoord U dient beide zijden van het formulier in te vullen.

2024-02-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

formulier

formulier - zelfstandig naamwoord uitspraak: for-mu-lier 1. voorbedrukt papier waarop je iets moet invullen ♢ met dit formulier kun je een rijbewijs aanvragen Zelfstandig naamwoord: for-mu-lier het formulier ...

2024-02-29
Internet woordenboek

Ensie (2001)

formulier

Een webpagina waarin u wat kunt invullen, bijvoorbeeld een bestelformulier of een enquête.

2024-02-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Formulier

invulpapier

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

formulier

voorgedrukte lijst met vragen die voor een aanvraag of verklaring ter invulling wordt gegeven.

2024-02-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

formulier

formulier - Gedrukte of getypte documenten met opengelaten ruimten waar de gevraagde informatie kan worden ingevuld.

2024-02-29
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Formulier

Een formulier is een in oplage vervaardigd geschrift, dat met bijzondere gegevens moet worden aangevuld. De zo geheten formulierboeken bevatten geen formulieren in bovenstaande betekenis, maar voorbeelden of modellen voor op te stellen akten, brieven of andere stukken.

2024-02-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Formulier

1. vaststaande tekst die voorgeschreven is voor een plechtige verklaring, b.v. een eedsformulier; 2. gedeeltelijk bedrukt papier, dat b.v. bij het aanvragen van een officieel document verstrekt wordt om gegevens op in te vullen.

2024-02-29
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

formulier

vasgestelde vorm of bewoording vir ‘n plegtige verklaring (doop, huwelik; kontrak).

2024-02-29
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Formulier

vaststaande tekst; gedrukt schema, dat moet worden ingevuld.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Formulier

o. (-en). 1. geheel van bewoordingen waarin iets, inz. een plechtige verklaring, vervat moet zijn; (godg.) de formulieren van enigheid (zie dat woord ; vgl. doopformulier); 2. gedrukte of geschreven vorm die voor een aanvraag, een verklaring enz. ter invulling wordt gegeven, en vand.: stuk papier dat men invullen moet: dit formuli...

2024-02-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

formulier

o. door t gebruik ingevoerde regel, woordelijk voorschrift; voorbeeld, model ter invulling.

2024-02-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

formulier

o. -en, formuliertje (Fr. formulaire [Lat. formularium]: 1 geheel van bewoordingen, dat voor een plechtige verklaring is voorgeschreven; 2 gedrukte of geschreven vorm, die ten behoeve van een aanvraag, van een verklaring enz. ter invulling wordt gegeven; invulmodel; ook: papier v. e. vast model, verstrekt om met een bepaald doel te beschrijven): 1....

2024-02-29
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

formulier

o. regel door het gebruik in gevoerd: woordelijk voorschrift.

2024-02-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Formulier

Formulier - 1° (Recht) ander woord voor → formule. 2° (Handelseconomie) Standaardmodel ter opname, in een gesystematiseerden vorm, van aanteekeningen, om te dienen als registratie-, verkeers- en instructiemiddel. Naar hun bestemming onderscheidt men de formulieren in: 1° verkeersformulieren; 2° contrôle- en boekhoudformul...

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

formulier

o. (-en) geheel van formules nl. I. Eig. 1. geheel van bewoordingen voor een plechtige verklaring voorgeschreven: het voor een eed. 2. gedrukte of geschreven vorm, die ten behoeve van een aanvraag, een verklaring enz., ter invulling wordt gegeven: een behoorlijk ingevuld inzenden. II. Metn. papier van een vast model, dat wordt verstrekt om het met...

2024-02-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

formulier

o. (-en), 1. geheel van bewoordingen waarin iets, m.n. een plechtige verklaring vervat moet zijn; — van het Avondmaal; doop—; de Formulieren van Enigheid; zie liturgisch formulier; 2. gedrukte of geschreven vorm die voor een aanvraag, een verklaring enz. ter invulling wordt gegeven, en vandaar: stuk papier dat men moet invullen: dit &m...

2024-02-29
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

formulier

formulier, - o., vastgestelde bewoordingen, waarvan niet afgeweken mag worden, vaststaande tekst; gedrukt schema, dat moet worden ingevuld.

2024-02-29
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Formulier

Formulier - het voorschrift, waarnaar sommige acten en geschriften moeten worden opgemaakt, hetzij dit door de wet, of door eene andere bevoegde autoriteit is bepaald.

2024-02-29
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Formulier

o., woordelijk voorschrift voor een of andere handeling (voor een gebed, een verzoekschrift, een testament, enz.); gedrukt stuk, waarvan de opengelaten plaatsen ingevuld moeten worden.