2019-12-09

Formeel

Formeel betekent 'officieel' of 'zoals het hoort'. Het tegenovergestelde van formeel is 'informeel'. Het woord formeel komt veel voor in het hedendaagse taalgebruik: op een uitnodiging kan bijvoorbeeld staan dat de dresscode formeel is. Dit houdt in dat de mannen in pak en de vrouwen in een nette rok of broek horen te komen. Een formele brief is een brief op een zakelijke toon, die dus in nette schrijftaal is geschreven. Informeel is losser, op een feestje mogen de mensen dus gewoon in een spijk...

2019-12-09

formeel

formeel - Zelfstandignaamwoord 1. houten vorm tot steun van metselwerken tijdens de bouw formeel - Bijvoeglijk naamwoord 1. met inachtneming van strikte omgangsvormen 2. de vorm betreffend, naar de vorm formeel - Bijwoord 1. in alle vorm 2. voor de vorm; voorzover de vorm betreft Woordherkomst afgeleid van het Latijnse fōrma (vorm) met het achtervoegsel -eel Synoniemen afgemeten Antoniemen informeel Verwante begrippen...

2019-12-09

Formeel

Houten constructie waarop bogen en gewelven gemetseld worden. Na het drogen wordt de constructie verwijderd.

2019-12-09

formeel

formeel - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: for-meel 1. zoals het eigenlijk hoort ♢ hij heeft formeel een vergunning aangevraagd 2. onhandig en houterig ♢ hij drukt zich in zijn brieven altijd erg formeel uit 3. wat de vorm betreft ♢ formeel is hij nog wel voorzitter, maa...

2019-12-09

Formeel

Formeel, afkomstig van het Latijnsche woord forma (gedaante), noemt men datgene, wat op den vorm betrekking heeft. Het forméle staat dus tegenover het materiële, dat betrekking heeft op de stof, op den inhoud. Formele beginselen zijn zulke die den vorm van ons kennen, denken en handelen bepalen. Formeel regt is de algemeene bevoegdheid van ieder redelijk wezen, om met vrijheid werkzaam te wezen, terwijl het materieel regt by die werkzaamheid steeds eene bepaalde stof of een bepaald voorwerp on...

2019-12-09

Formeel

Formeel - constructie waarop bogen en gewelven worden gemetseld; is een samenstel van planken, welke dubbel op elkaar zijn geklampt, en waarvan de buitenomtrekken volgens den gewenschte vorm van het er op te dragen metselwerk, uitgezaagd worden, versterkt met horizontale trekplanken en zoonoodig verticale en schuine schoren. Het stellen der formeelen moet met zorg geschieden; zij worden met wiggen, vijzels e.d. nauwkeurig op hoogte gesteld, waarbij erop te rekenen is, dat het formeel door het ge...

2019-12-09

Formeel

Formeel - (< Lat. forma = vorm) (bouwkunde) is een samenstel van hout ter ondersteuning van een te metselen boog of gewelf. Bij kleine constructies wordt het f. op wigvormige stukjes hout gesteld, bij groote gewelven op vijzels of zandpotten, waardoor het mogelijk is het formeel na het metselen van het gewelf langzaam te laten zakken. Kleine f. bestaan gewoonlijk uit op elkaar gespijkerde planken, door latjes verbonden, groote f. uit een stevig samenstel van balken, welke kruiselings versterk...

2019-12-09

formeel

formeel, - vormelijk, volgens den vorm; uitdrukkelijk.

2019-12-09

formeel

formeel - bn. en bijw. vormelijk, naar den vorm; (fig.) bepaald, duidelijk; hij heeft hem formeel geweigerd

2019-12-09

formeel

vormelijk, naar of volgens de vorm; uitdrukkelijk.