Wat is de betekenis van Fieltenkooi?

2020
2021-07-27
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

fieltenkooi

(1914) (sold.) woning van de fielt (de onderofficier belast met de surveillance). • Fieltenkooi: woning van den fielt. (Jac. van Ginneken: Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II. 1914)

Lees verder
2017
2021-07-27
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Fieltenkooi

Fieltenkooi - woning van de fielt.

Gerelateerde zoekopdrachten