Wat is de betekenis van Feeksig?

1898
2020-11-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Feeksig

FEEKSIG, bn. bw. (-er, -st), als eene feeks. FEEKSIGHEID, v.