Wat is de betekenis van Fazel (veeteelt)?

1937
2021-06-13
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Fazel (veeteelt)

Klink, barmt. Uitwendige geslachtsdeelen van het vrouwelijk vee. Tegen het eind van den dracht zwelt het fazel. Viezevazen is verwant met fazel en beteekent zaniken, feziken. Fazel is verder rafel, vezel. Fazelen beteekent rafelen.

Lees verder