2020-02-19

faalangstige

Het begrip faalangstige heeft 3 verschillende betekenissen: 1) iemand met negatieve faalangst; iemand die zich weinig of niet inspant om goede resultaten te halen omdat hij denkt dat dit toch niet zal lukken 2) iemand met positieve faalangst; iemand die zich extra, soms zelfs te veel, inspant om goede resultaten te halen omdat hij denkt dat dit anders niet zal lukken 3) iemand die faalangstig is; iemand die faalangst heeft; iemand met faalangst