Wat is de betekenis van Expertise?

2020
2020-10-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

expertise

expertise - Zelfstandignaamwoord 1. deskundigheid 2. onderzoek door deskundigen Woordherkomst afgeleid van het Franse expertise

Lees verder
2017
2020-10-30
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Expertise

Expertise - (Fr.) onderzoek bij dopingcontrole.

2011
2020-10-30
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Expertise

Expertise bestaat uit de kennis en vaardigheden van een persoon (de expert) of een bedrijf. Daarnaast kan een expertise een deskundig onderzoek zijn. Er wordt gezegd dat expertise met de jaren komt. Een expert moet iets dus heel vaak oefenen, voordat dat als expertise gezien kan worden. In veel expertisedomeinen is het normaal om te spreken over mi...

Lees verder
2009
2020-10-30
Groot wielerwoordenboek

Geschreven door Marc De Coster

expertise

Onderzoek door een deskundige bij een dopingcontrole. Indien de renner positief wordt bevonden kan hij een contra-expertise aanvragen.

2009
2020-10-30
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

expertise

(de; -s) SP 1 - dopingonderzoek • Indien de renner na een expertise positief wordt bevonden, kan hij een contra-expertise aanvragen. (COSTZ) 2 - rapport van een expertise

Lees verder
1971
2020-10-30
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Expertise

Expertise - het inspecteren en beoordelen van een jacht of bepaalde onderdelen daarvan, door een expert, die zijn bevindingen vastlegt in een expertiserapport. Dit kan gebeuren b.v. in verband met koop of verkoop, verzekering, schade of een gerechtelijke procedure. Ezelshoofd, zware houten klos die boven op masten en stengen wordt geplaatst als ver...

Lees verder
1949
2020-10-30
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Expertise

(meestal gerechtelijk) onderzoek door deskundige; verslag daarover.

1948
2020-10-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

expertise

(Fr.) v. onderzoek door deskundigen; het desbetreffend verslag; —rapport, rapport van deskundigen over een schade.

1933
2020-10-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Expertise

Expertise - in kunst, advies door een deskundige uitgebracht over afkomst, vervaardiger, toestand enz. van een kunstvoorwerp. Voor e. in recht, zie ➝ Deskundigen.

1923
2020-10-30
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Expertise

de getuigenis, het verslag van de expert.

1916
2020-10-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Expertise

Expertise - onderzoek van deskundigen, vooral in den handel zoo genoemd.

1916
2020-10-30
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

expertise

[Fr.], v. (-s, -n), 1. onderzoek door deskundigen; 2. (kunsthandel) schriftelijke verklaring omtrent de echtheid van een kunstvoorwerp ; 3. (verzekeringswezen) taxatie en rapportering van de geldswaarde bij belangrijke schade door experts (één aangewezen door de verzekerde en één door de verzekeraar). Tegen expertises...

Lees verder
1914
2020-10-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

expertise

expertise, - v., onderzoek door deskundigen ; ook : het door dezen uitgebracht rapport.

1910
2020-10-30
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Expertise

Expertise - het verslag van het onderzoek door deskundigen. Ook het onderzoek zelf.

1898
2020-10-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Expertise

EXPERTISE, v. deskundig onderzoek; verslag daarvan.

1864
2020-10-30
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

expertise

expertise - v. onderzoek door deskundigen