Wat is de betekenis van excentriek?

2024-02-25
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

excentriek

Excentriek verwijst naar iets of iemand als afwijkend van de gangbare normen of gebruikelijke gedragingen. Het wordt vaak gebruikt om iemand te beschrijven die opvallend anders is in uiterlijk, gedrag of denkwijze.

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

excentriek

excentriek - Zelfstandignaamwoord 1. (techniek) schijf die zich om een punt buiten haar middelpunt beweegt excentriek - Bijvoeglijk naamwoord 1. zonderling, buitenissig Woordherkomst uit het centrum Verwante begrippen excentriciteit, ongewoon, vreemd, abnormaal, onbehoorlijk, raar, merkwaardig, afwijke...

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

excentriek

excentriek - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ek-sen-triek 1. heel anders dan anders en daardoor opvallend ♢ dat meisje met die paarse haren kleedt zich altijd excentriek Bijvoeglijk naamwoord: ek-sen-triek ... is excentrieker dan...

2024-02-25
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

excentriek

Gek; zonderling. Van het Franse woord ‘excentrique’, dat buitenissig betekent. Eveneens in het Engels: ‘eccentric’. Excentriek klinkt minder stigmatiserend. Wat zeg je daarvan? Ziet ge wel dat ik niet zo excentriek ben als ’t schijnt, wanneer ik werk maak van recht? Zie je nu dat ook anderen dit deden?’ Multatuli: Max Havelaar. 1860 Richa...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Excentriek

[Fr. excentrique, van Lat. ex- = uit-, en centrum = middelpunt] I zn 1 (tech. op een as geplaatste niet-ronde schijf, of ronde schijf waarbij de as (draaipunt) niet in het middelpunt ligt; 2 zonderling iemand, buitenissig persoon (ook scherts: excentriekeling); II bn 1 uitmiddelpuntig; 2 ...

2024-02-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Excentriek

zonderling; schijf die buiten haar middelpunt draait; uitmiddelpuntig

2024-02-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Excentriek

is een schijf die niet om haar middelpunt draait, maar om een as die buiten het middelpunt (excentrisch) door haar heen gaat, en waarmee zij vast verbonden is. Het dient om een draaiende beweging in een excentriek heen en weer gaande om te zetten. Een voorbeeld hiervan treft men aan bij de stoommachine.

2024-02-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Excentriek

zonderling; overspannen; grillig; van het gewone afwijkend; z. nw. : ronde schijf, draaiend om een punt buiten het middelpunt.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Excentriek

I. bn. bw. (-er, -st), uitmiddelpuntig: (fig.) raar, vreemd, grillig, buitenissig: een excentriek heer, een excentriek karakter; hij kan zo excentriek doen; II. zn. o. (-en), schijf die zich om een punt buiten haar middelpunt beweegt, in ’t bijzonder als toestel om bij werktuigen een ronddraaiende beweging in een open neergaande...

2024-02-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Excentriek

(1), ronde schijf, dusdanig op een as aangebracht, dat haar middelpunt buiten het hart van de as valt, de afstand van deze middelpunten wordt de excentriciteit genoemd. De schijf kan draaien in een ring, de excentriekring, die vast is verbonden aan een stang, de excentriekstang, waarvan het andere einde scharnierend is bevestigd aan een machine-ond...

2024-02-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

excentriek

1 aj. uitmiddelpuntig; „buitenissig”; van t gewone afwijkend, zonderling; 2 o. kolderschijf, zet in machines de draaiende beweging der stoomzuigerstang In een heen- en weergaande om.

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

EXCENTRIEK

heet een ronde schijf, zodanig op een as bevestigd, dat het middelpunt buiten het hart van de as valt; de afstand van deze middelpunten wordt de excentriciteit genoemd. De schijf draait in een ring, de excentriekring, die vast is verbonden aan een stang, de excentriekstang, waarvan het andere einde scharnierend is bevestigd aan een machine-onderdee...

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

excentriek

Fr. excentrique, Lat. excentricus. 1. bn., bw. (uitmiddelpuntig; meestal fig. ongewoon, zonderling, buitenissig): een excentriek kunstenaar, zich excentriek gedragen; 2. o. excentrieken (schijf in machines, die om een punt draait, buiten haar middelpunt gelegen en gewoonlijk gebruikt om ten ronddraaiende beweging in een heen en weer gaande om te ze...

2024-02-25
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

excentriek

buitenissig, zonderling.

2024-02-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Excentriek

ronde schijf, draaiend o/e punt buiten het middelpunt. Verandert draaiende beweging in op- en neergaande, of omgekeerd. Wordt o.a. bij stoommachines toegepast.

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

excentriek

(eksen'trik) I. bn. en bw. (-er, -st) 1. uitmiddelpuntig. 2. raar, vreemd, zonderling : iemand vinden. II. o. (-en) schijf die draait, om een punt buiten het middelpunt, en in machines, een rondgaande beweging in een rechtlijnige omzet : het van een → stoommachine. Enc. Het excentriek bestaat doorgaans uit een schijf, die om een as b...

2024-02-25
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Excentriek

is een ronde schijf, draaibaar om een punt, dat niet in het middelpunt van die schijf ligt. Om deze schijf is een losse ring aangebracht, waaraan een stang is bevestigd. Draaien we de schijf nu rond om zijn excentrisch middelpunt, dan gaat de stang, doordat de schijf rondslingert, een heen en weer gaande beweging maken. We gebruiken dus een excent...

2024-02-25
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Excentriek

1e.Een onderdeel eener machine, bestaande uit eene schijf, waarvan de as niet in het midden is aangebracht, maar ernaast. Draait die schijf dus, dan zal ze een op en neergaande beweging veroorzaken, men is dus in staat eene cirkelvormige beweging op deze wijze te veranderen in eene op en neergaande rechtlijnige. 2e. Een eigenaardig mensch. 3e. Gril...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

excentriek

[Fr. excentrique], I. bn. en bw. (-er, -st), uitmiddelpuntig: (fig.) raar, vreemd, grillig, buitenissig: een — heer; een — karakter; hij kan zo — doen; II. zn. o. (-en), schijf die zich om een punt buiten haar middelpunt beweegt, in het bijzonder als constructie om bij werktuigen een ronddraaiende beweging in een rechtlijnige te...

2024-02-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Excentriek

Excentriek - excenter, zie STOOMMACHINE.