2020-01-24

€20-biljet

€20-biljet - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) een bankbiljet ter waarde van twintig euro Ik heb hier nog een €20-biljet.

2019-07-09

biljet

biljet - o., briefje.

2018-09-01

Biljet

BILJET, o. (-ten), geheel of gedeeltelijk bedrukt stuk papier of kaartje, dienende tot aankondiging, tot bewijs enz. aanplakbiljet; retourbiljet; belastingbiljet; reclamebiljet; muntbiljet; inteekenbiljet; biljet van inkwartiering; — in biljetten liggen, ingekwartierd zijn bij de burgers; — toegangsbewijs biljetten laten halen (voor eene tooneelvoorstelling, een concert enz.). Biljetje, o. (-s), briefje.

2019-05-27

biljet

biljet - o. (-ten), geschreven of gedrukt stuk papier of kaartje, dat dient hetzij tot aankondiging, mededeling (al of niet aan een bepaald persoon), hetzij tot bewijs waaraan de bezitter zekere rechten kan ontlenen: aanplak—, aanslag—, spoor—, stem—, belasting—, reclame—, inteken—; in het bijzonder bank—: een — van HOO; toegangsbewijs: biljetten laten halen (voor een toneelvoorstelling, een concert).

2017-11-14

biljet

biljet - zelfstandig naamwoord uitspraak: bil-jet 1. stuk papier waarop iets gedrukt is ♢ je hebt stembiljetten, bankbiljetten en aanplakbiljetten Zelfstandig naamwoord: bil-jet het biljet de biljetten het biljetje

2017-11-10

biljet

biljet - Zelfstandignaamwoord 1. een stuk van staatswege uitgegeven papier waaraan geldswaarde is toegekend In de eurozone kennen we biljetten met de waarde van 5,10,20,50,100, 200 en 500 euro. 2. beschreven of bedrukt stuk papier (waarvan het bezit iemand rechten geeft) Hij had een toegangsbiljet voor de tentoonstelling gekocht. Op het aanplakbiljet konden...

2017-12-12

-20

Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van A20 inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van A20 en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen.

2017-05-30

20 eurobiljet

bankbiljet dat de waarde van 20 euro vertegenwoordigt; biljet van 20 euro; twintigeurobiljet

2017-03-27

Bel-20

Bel-20 - Door Euronext onderhouden en berekende beursgraadmeter van de lokale Belgische effectenmarkt. De Bel-20 is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 20 meest verhandelde Belgische ondernemingen die staan genoteerd op de effectenbeurs van Euronext. De effectieve aandelenomzet is bepalend of een fonds wordt opgenomen in de Bel-20. Jaarlijks wordt de Bel-20 herwogen. Op de Bel-20 worden opties en futures verhandeld.

2017-10-30

€10-biljet

€10-biljet - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) een bankbiljet ter waarde van tien euro Ik heb nog wel een €10-biljet.

2017-10-30

€200-biljet

€200-biljet - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) een bankbiljet ter waarde van 200 euro Ik heb nog wel een €200-biljet.

2016-12-20

KR-20

De KR-20 is een maat voor de interne consistentie van een toets. De KR-20 wordt als indicatie van de betrouwbaarheid gebruikt bij dichotoom gescoorde toetsen. De letters KR komen van de namen Kuder en Richardson, die de formule voor deze maat hebben opgesteld. Het was hun twintigste formule. De formule voor het berekenen van de KR-20 is: $$$ {KR} - 20 = \frac{{k}}{{k-1}} * (\frac{ {S_x^2} - \sum {p_i}{q_i} }{{S_x^2}}) $$$ Waarin: KR-20 = betrouwbaarheidscoefficient $$${S_x^2}$$$ = variant...

2013-10-18

Bel 20

De Bel 20 is de Belgische beursgraadmeter.

2019-09-19

retour(biljet)

o. kaartje voor heen- en terugreis.

2019-09-19

entree-biljet

o. toegangskaartje.

2017-10-30

€20-biljetje

€20-biljetje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord €20-biljet

2017-10-30

A-biljet

A-biljet - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) (juridisch) een aangifteformulier van inkomstenbelasting in Nederland Hij was in de haast vergeten zijn A-biljet op te sturen. Woordherkomst (samenkoppeling) van A en biljet Verwante begrippen aangifteformulier, inkomstenbelasting, belastingdienst

2017-10-30

€50-biljet

€50-biljet - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) een bankbiljet ter waarde van 50 euro Ik heb alleen nog maar een €50-biljet.

2017-10-30

€100-biljet

€100-biljet - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) een bankbiljet ter waarde van honderd euro Ik heb nog wel een €100-biljet.

2017-06-06

Bel-20

Bel-20 - zie citaat. De Bel-20, de index van de twintig belangrijkste noteringen op de beurs van Brussel, doorbreekt begin januari de grens van 1.900 punten... DS Magazine, 26-12-97