2020-01-22

eindspel

1. Fase van het spelen waarin reeds een aantal slagen (zes à tien) voorbij zijn. 2. Speeltechniek in de eindfase van het spel, waarnaar overigens al vanaf het begin door de leider naar toegewerkt kan worden. Met een eindspel wordt doorgaans een ingooi bedoeld, maar ook de troefcoup en de dwangpositie zijn vormen van eindspel.

2020-01-22

eindspel

eindspel - Zelfstandignaamwoord 1. laatste deel van een spel m.n. bij dammen, schaken Dat ze een eindspel van toren en paard tegen toren moest winnen om in de race te blijven en dat ook deed, was nog niet eens het meest schokkende. Zo gaat dat in een systeem dat na twee klassieke partijen zorgt voor rapidpartijen, verkorte rapidpartijen, blitzpartijen en ten slotte soms de guillotine die bekendstaat als het Armageddonvluggertje. Eind goed al goe...

2019-10-14

Naspel

Eindspel, waarbij 't eerst recht begint.

2017-03-22

Middenspel

Middenspel is de fase van het spel tussen opening en eindspel, waarin gewoonlijk materiaal wordt geruild en een zo goed mogelijke uitgangspositie voor het eindspel wordt nagestreefd.

2017-06-27

troefreductie

Speelwijze waarbij de leider moedwillig zijn troefbezit inkort teneinde in het eindspel de troeven van zijn rechtertegenstander onschadelijk te kunnen maken. Zie ook: troefcoup

2017-06-27

rump coup

In onbruik geraakte term voor een ingooi waarbij de tegenpartij in het eindspel troef in de vork moet spelen. Voorbeeld:Zuid speelt 4♥. West komt uit met ♣H voor het aas in noord. De leider speelt ♥H en ziet het slechte troefzitsel. Hij vervolgt met ♣6 waarop oost de boer legt. Schoppen na is voor het aas. Zuid gaat met ♥V naar tafel en speelt ♣9, waarop hij in de hand ♠6 afgooit (loser-on-loser). West speelt ♦9 na. De leider neemt met ♦A in noord, troeft een schoppen met ♥6,...

2017-06-23

eindfiguur

Ook: eindpositie. Verdeling van de overgebleven kaarten in een eindspel.

2017-11-14

eindspellen

eindspellen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord eindspel

2017-06-27

smother play

(Eng.; smoorspel) Bijzondere speelwijze waarbij in het eindspel een zeker lijkende troefslag voor de verdediging verloren gaat. Voorbeeld:smother playZuid speelt een schoppencontract en west lijkt met ♠B een zekere slag te maken. Oost is echter aan slag en moet ruiten spelen. Zuid troeft af met ♠9 en de ♠B van west wordt ‘gesmoord’.

2017-06-22

deblokkeren

Het opheffen van een blokkade door het bijspelen van een hoge kaart. Voorbeeld: In dit eindspel is schoppen troef. Zuid speelt een kleine harten naar het aas. Als oost ♥8 bijspeelt, komt hij in de volgende slag met ♥H aan slag. Hij moet dan met ruiten vervolgen in de dubbelrenonce zodat de leider de rest maakt. Als oost ♥H deblokkeert (onder het aas gooit), krijgt de verdediging nog twee slagen in harten....

2017-06-22

dubbele Grand coup

Grand coup waarbij de leider twee winnende kaarten van de dummy introeft. Voorbeeld:Zuid speelt 4♥. West incasseert drie hoge ruiten en speelt klaveren na. De leider neemt met ♣H in de hand, speelt harten naar de heer en snijdt met succes op ♥V. West renonceert, zodat een troefcoup noodzakelijk is. Zuid steekt over naar ♣B en troeft ♣A af met ♥4 (eerste Grand coup). Dan speelt hij schoppen naar het aas en troeft ♣V met ♥7 (tweede Grand coup). Door ♠V over te nemen met ♠H bere...

2017-06-23

isoleren van de dekking

Speelwijze ter voorbereiding van een dwangpositie. Hierbij wordt in een kleur waarin beide tegenstanders aanvankelijk een dekking bezitten, de dekking van de ene tegenstander weggetroefd. Vervolgens wordt getracht de andere tegenstander in dwang te brengen. Voorbeeld:Tegen 7♥ van zuid komt west uit met ♠V. De leider neemt met ♠A, trekt de troef en troeft na ♦A-H een ruiten af op tafel. Dan speelt hij ♣A, ♣H en klaveren getroefd, hiermee de klaverendekking van oost verwijderend. Vervo...

2017-06-27

stripsqueeze

Bijzondere dwangpositie waarbij de leider door het uitspelen van hoge kaarten een tegenstander dwingt zichzelf te strippen en vervolgens deze tegenstander ingooit. Voorbeeld:Zuid speelt 6♣. West komt met klaveren uit voor het aas in noord. De leider gaat met ♥A naar de hand en speelt al zijn klaveren uit. Hierdoor ontstaat dit eindspel:Zuid speelt ♠A en laat in de dummy ♦9 bijspelen. Oost moet een kleine ruiten laten gaan, anders valt later ♥V onder de heer en is ♥B hoog. De leider s...

2017-06-27

stepping stone

(Eng.; steen om op te stappen) Bijzondere speelwijze waarbij in het eindspel de tegenpartij aan slag gebracht wordt, waarna deze een of meer slagen moet brengen naar een voor de leider zelf onbereikbare hand. Voorbeeld:Zuid is aan slag en moet nog drie slagen zien te maken. Dat zijn ♣5, ♦B en ♦A maar die laatste kaart is onbereikbaar. Zuid begint met ♣5. Hierop moet west ♥B wegdoen (anders kan zuid ♦B met het aas overnemen en maakt hij alle slagen). Zuid incasseert nu ♦B en speelt...

2017-06-27

zelfmoorddwang

Ook: autodwang, suicide squeeze Dwangpositie waarbij de leider door het uitspelen van een hoge kaart zichzelf of de dummy in dwang brengt. Ook wanneer een tegenspeler zijn partner in dwang brengt kan van een ‘zelfmoorddwang’ gesproken worden. Voorbeeld:Zuid speelt 3SA en krijgt als uitkomst ♠B. Wanneer hij na het winnen van de eerste slag meteen de lange klaveren van de dummy gaat incasseren, ontstaat dit eindspel:Op de laatste klaveren uit noord gooit oost een harten of een schoppen af e...

2017-02-08

F Springer

Nederlands diplomaat en romancier; pseudoniem van C.J. Schneider (1932-2011). Het werk van Springer houdt nauw verband met de voormalige Nederlandse koloniën en met zijn diplomatieke loopbaan. Zijn eerste boeken zijn gebaseerd op zijn ervaringen als bestuursambtenaar in Nieuw-Guinea. De verhalenbundel Bericht uit Hollandia (1962), de novelle Schimmen rond de Parula (1966) en de roman De gladde paal van macht (1969) geven een ironisch beeld van het einde van het koloniale tijdperk, waarbij het c...

2017-06-23

krokodillencoup

Manoeuvre in het tegenspel waarbij in de tweede hand een schijnbaar onnodig hoge kaart wordt bijgespeeld om te voorkomen dat de partner ingegooid raakt. Voorbeeld:Zuid is leider geworden in 6♦. West start met ♥A, die in de dummy wordt afgetroefd. De leider trekt de troef, incasseert ♣A-H en speelt ♣10, gedekt met de vrouw en getroefd. Nu volgt ♥H (in noord ♠2 weg), ♥B getroefd, ♣9 (zuid schoppen weg) en ♣3 getroefd. Dit is de eindpositie met zuid aan slag:Zuid speelt ♠7 en a...

2019-06-27

Schaken

De geschiedenis van het schaken is misschien wel net zo ingewikkeld als het spel zelf. Niemand durft met zekerheid te beweren waar en wanneer er voor het eerst werd geschaakt. Toch houden de meeste historici het erop dat het bordspel ergens rond het jaar 600 in het noordwesten van India is ontstaan. De vroegst traceerbare voorloper van het moderne schaken heette chaturanga, Sanskriet voor ‘vierdelig’. Tijdens het Vedische tijdperk (± 1500-500 v. Chr.) werd deze naam gebruikt t...

2019-04-24

Damspel

Damspel - Dit spel werd in de 16e eeuw gespeeld met 2 x (3 x 4 = 12) = 24 stukken, in Spanje op een geschakeerd bord van 64 ruiten. De eerste damboeken zijn ook in Spanje verschenen in de 2e helft der 16e eeuw. Later werd het uitgebreid tot 100 velden met 2 x (4 x 5 = 20 ) = 40 stukken. Dit zgn. „Poolsche” damspel werd het eerst beoefend in Frankrijk ca. 1727. Zoo is het ook nu nog in Frankrijk, Nederland en België bekend. Betrouwbare gegevens voor een vroeger bestaan van het d...