Wat is de betekenis van Eenheidsaccent?

2017
2022-09-26
Taaladvies

Alles over taal

Eenheidsaccent

Het begrip 'eenheidsaccent' heeft betrekking op het verschijnsel dat in Nederlandse samenstellingen het eerste lid de hoofdklemtoon heeft. Vergelijk: het grootkapitaal (samenstelling) - een groot kapitaal (zelfstandig-naamwoordgroep).

2000
2022-09-26
taaluniversum

Taalunieversum 'taaladvies' termenlijst

Eenheidsaccent

Het begrip `eenheidsaccent` heeft betrekking op het verschijnsel dat in Nederlandse samenstellingen het eerste lid de hoofdklemtoon heeft. Vergelijk: het grootkapitaal (samenstelling) een groot kapitaal (zelfstandig-naamwoordgroep).

1933
2022-09-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Eenheidsaccent

vat de deelen van een samengesteld woord zóódanig in één begrip samen, dat de afzonderlijke beteekenis van die deelen niet meer gevoeld wordt. E. valt meestal zoo ver mogelijk naar achteren; bijv.: (Ned.) Keizersgracht, Prinsenéiland, Oudejaarsavond, Schoppenhéér; (Duitsch) allerdíngs, nachd&e...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten