Wat is de betekenis van drijfmest?

1984
2021-12-01
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

drijfmest

(dunne mest), een mengsel van vaste en vloeibare uitwerpselen (faeces en urine) met zeer weinig cbuxt of geen strooisel. Drijfmest is taai-vloeibaar en verpompbaar. → mestoverschot.

1973
2021-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Drijfmest

m., dunne mest.