Wat is de betekenis van draperie?

2015
2021-03-01
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

draperie

(over)gordijn Wij liepen boven, en tussen de draperie en het raam, stak een bult. Wie zit daar, riep mijn vrouw, en ze hefte aan een tip van de draperie. En het was noge en groot stuk glas dat nu kletterend viel, zoodat men op straat begon te gillen: weer een bom, weer een bom! (Louis Paul Boon, Te oud voor kamperen?) In Nederland w...

Lees verder
2002
2021-03-01
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

draperie

Een draperie is een twee- driedimensionaal plooienval; zie ook draperen.

2002
2021-03-01
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Draperie

Gordijnen of kleden welke gedrapeerd hangen; kleden van lakenstof in lijkkoetsen.

1993
2021-03-01
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Draperie

ruim geplooide stof

1990
2021-03-01
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

draperie

draperie - Gordijnen die meestal lang zijn en uit een dik materiaal bestaan en doorgaans in zorgvuldig geordende vouwen aan de zijdes van openingen worden opgehangen op een rechte of gedrapeerde manier. Ze worden vaak over vitragegordijnen heen gebruikt.

1973
2021-03-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

draperie

[Fr.], v. (-ën), 1. lakennijverheid o.a. in middeleeuws baanderen en Brabant; 2. versiering van laken of doek, in wijde plooien geschikt, in het algemeen decoratie met stoffen; (gew.) overgordijn.

Lees verder
1950
2021-03-01
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Draperie

(Fr.), v. (-ën), versiering van vrij afhangende of geplooide stof; geplooide stof als bekleding van een wand of versiering van een ingang; geplooid bedbehangsel.

1948
2021-03-01
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

draperie

(Fr.) drapering, v. voorstelling v. d. kleding v. d. geschilderde of gebeitelde figuren; plooiing v. d. gewaden, v. d. stoffen, waarmede ledikanten, glasramen enz. bekleed zijn.

1916
2021-03-01
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Draperie

1e. Bekleeding met eene in wijde, sierlijke bochten hangende stof. 2e. Lakenhandel, lakenfabrikage.

Lees verder
1914
2021-03-01
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

draperie

draperie, - v., bekleeding met een stof in wijde plooien; versiering; ook: lakenhandel, lakenfabricatie.

1908
2021-03-01
Vivat

Schrijver op Ensie

Draperie

decoratie van vrij afhangende of geplooide stoffen.

1898
2021-03-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Draperie

DRAPERIE, v. (...rieën), decoratie van vrij afhangende of geplooide stoffen; geplooide stof als bekleeding van een wand of versiering van een ingang; geplooid bedbehangsel.

1870
2021-03-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Draperie

Draperie, afkomstig van het Fransche woord drap (laken), beteekent in de schilder- en beeldhouwkunst de bekleeding eener figuur met een gewaad. Het is duidelijk, dat dit laatste door zijn vorm en vooral door zijne plooijen grooten invloed kan hebben op den indruk van het geheel.

1864
2021-03-01
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

draperie

draperie - v. (draperiën), behangsel, dubbele gordijnen; geplooid bedbehangsel