2019-12-07

Dossieronderzoek

Dossieronderzoek - het zoeken naar informatie over de cliënt in dossiers, rapportages, logboeken, dagboeken, kortom, alle vastleggingen van het gedrag (in de breedste zin) van de cliënt.

2019-12-07

Dossieronderzoek

Dossieronderzoek is het onderzoeken van alle vergunningen en documenten die betrekking hebben op het vroegere gebruik, gericht op het vinden van mogelijke bronnen en oorzaken van bodemverontreiniging.