Wat is de betekenis van Doorzicht?

1973
2022-08-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Doorzicht

o., 1. het vermogen of de gelegenheid door iets heen of tussen bepaalde zaken door te zien: hagen die het doorzicht belemmeren; plaats waar men kan doorzien; 2. het vermogen om ook (voor de geest) verderaf liggende dingen te zien, ver reikend inzicht: een man vol verstand en doorzicht; 3. perspectief.

Lees verder
1952
2022-08-13
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Doorzicht

s.n., trochsjoch (it); zonder werken, sile yn 'e mist.

1950
2022-08-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Doorzicht

o., 1. het vermogen of de gelegenheid door iets heen of tussen zekere zaken door te zien: hagen die het doorzicht belemmeren; — plaats waar men kan doorzien; 2. het vermogen om ook (voor de geest) verderaf liggende dingen te zien, verreikend inzicht: een man vol verstand en doorzicht; 3. perspectief.

Lees verder
1937
2022-08-13
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

doorzicht

o. (1 gezicht door iets heen; het vermogen of de gelegenheid door een zaak of tussen zekere zaken door te zien; 2 vlug begrip, schranderheid): 1. iem. het — belemmeren; 2. een man van —, scherpzinnigheid.

Lees verder
1898
2022-08-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Doorzicht

DOORZICHT, o. het gezicht door (iets); (fig .) begrip, schranderheid, scherpzinnigheid: een man vol verstand en doorzicht.