Wat is de betekenis van Doorloopers?

1933
2021-01-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Doorloopers

zijn schaatsen, waarvan de ijzers, buiten het hout uitstekend, achter nog eenige centimeters doorloopen. Doel is grootere snelheid mogelijk te maken.

1898
2021-01-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Doorloopers

DOORLOOPERS, m. mv. schaatsen voor hardrijders.

Gerelateerde zoekopdrachten