Wat is de betekenis van Dodenakker?

2024-03-04
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Dodenakker

Een in de negentiende eeuw gebruikte benaming voor een kerkhof of begraafplaats. Volgens de christelijke opvatting rust de dode als een graankorrel in de aarde om op de Jongste Dag op te staan voor het eeuwig leven. zie ook: aarde-gewijde, begraafplaats, kerkhof.

2024-03-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Dodenakker

m. (-s), (plechtig) kerkhof, begraafplaats.

2024-03-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

dodenakker

m. -s (lit. t. kerkhof).

2024-03-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

dodenakker

('do:dən) m. (-s) Verh. begraafplaats, kerkhof.

Wil je toegang tot alle 5 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-03-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Dodenakker

m. (-s), kerkhof, begraafplaats.