Wat is de betekenis van Departement?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

departement

departement - Zelfstandignaamwoord 1. ministerie     ♢ Hij werkte voor het Ministerie van Financiën. 2. gebouw van een ministerie 3. bestuurlijk gewest in sommige landen     ♢ Zondag mogen zo’n 900.000 kiezers in het Bretonse departement Loire-Atlantique naar de stembus om antwo...

Lees verder
2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

departement

departement - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-par-te-ment 1. afdeling van de regering waar één minister de baas is ♢ hij werkt op het departement van financiën Zelfstandig naamwoord: de-par-te-ment het departemen...

Lees verder
2017
2021-12-05
Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Departement

Een departement is een ander woord voor Ministerie.

1993
2021-12-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Departement

ministerie; bestuurlijk gewest

1992
2021-12-05
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Departement

Een departement is onder leiding van een minister staande afdeling van het bestuur van het land, wordt ook wel Ministerie genoemd.

1981
2021-12-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Departement

1. benaming van de negentig bestuursgebieden, elk onder een prefect, waarin Frankrijk is verdeeld; 2. andere benaming voor ministerie; hoewel men in Nederland sinds 1945 officieel niet meer van departement spreekt, is het woord in de grondwet gehandhaafd. De minister is - tenzij hij „minister zonder portefeuille” is - departementshoofd....

Lees verder
1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Departement

[Fr., afdeling], o. (-en), 1. bestuurlijk gewest, provincie: Frankrijk is verdeeld in departementen; 2. afdeling van een vereniging: de Maatschappij tot Nut van het Algemeen is verdeeld in departementen; 3. tak van dienst van het uitvoerend gezag, afdeling van algemeen bestuur, ministerie: het departement van oorlog; (metonymisch) de bureaus, het g...

Lees verder
1955
2021-12-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Departement

o., provincie in Frankrijk; ministerie; afdeling van een maatschappij of genootschap; gebied van iemands bevoegdheid.

1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Departement

(<Fr.), o. (-en), 1. bestuurlijk gewest, provincie : Frankrijk is verdeeld in departementen ; 2. afdeling ener vereniging : de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is verdeeld in departementen ; 3. tak van dienst van het uitvoerend gezag, afdeling van algemeen bestuur, ministerie: het departement van oorlog; — me...

Lees verder
1949
2021-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Departement

(1), onderdeel van algemeen bestuur, waarin de regering van het land is verdeeld. D. in deze zin noemt men ook wel het ministerie. D. worden in Ned. door de Koning ingesteld en opgeheven (art. 79 Gw.). Voor de regeling der geldelijke gevolgen en voor de toekenning van bepaalde wettelijke bevoegdheden aan de nieuwe minister is echter toch een wet no...

Lees verder
1948
2021-12-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

departement

o. ambts- of werkkring; fig. terrein, gebied; vroeger: naam v. d. verschillende afdelingen v. staatszaken, zoals ~ van financiën, van justitie, enz.; landsafdeling, gewest; afdeling v. e. maatschappij of ministerie.

1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

departement

o. -en (Fr. département [van Lat. pars = deel]: eig. afdeling: 1 afdeling, tak v. dienst v. h. uitvoerende staatsbestuur; ambtskring, -bevoegdheid; ministerie [ambtenaren; gebouw); 2 afdeling van een vereniging, maatschappij; 3 Frankrijk: provincie, gewest): 1 het - van oorlog, - van onderwijs; 2 een - van de Maatschappij tot Nut van &lsquo...

Lees verder
1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Departement

1) onderafd. v/e → ministerie; 2) in Frankrijk, Portugal en Z.-Amerika ongeveer een provincie.

Lees verder
1933
2021-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Departement

Departement - 1° gewestelijke indeeling van het grondgebied, die in Frankrijk werd ingevoerd bij toepassing van het decreet van 22 Dec. 1789—8 Jan. 1790. Met de vroegere indeeling in provinciën werd geen rekening gehouden: 86 d. werden ingericht, met een eenvormig bestuur. Weldra werd de leiding in hoofdzaak toevertrouwd aan den pref...

Lees verder
1928
2021-12-05
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Departement

van algemeen bestuur of ministerieel departement is de naam voor de organisatie, die aan het hoofd staat van een tak van algemeen bestuur. Zoo zijn er het departement van Financiën, van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Defensie enz. De hoofden dezer departementen zijn de ministers, die samen den ministerraad vormen.In Frankrijk...

Lees verder
1916
2021-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Departement

Departement - bestuursafdeeling.

1898
2021-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Departement

DEPARTEMENT, o. (-en), gewest. Frankrijk is verdeeld in departementen; — afdeeling eener vereeniging de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is verdeeld in departementen; — afdeeling van bestuur, ministerie het departement van oorlog; — dit behoort niet tot mijn departement, tot mijne afdeeling, tot mijn bestuur, (ook fig....

Lees verder
1870
2021-12-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Departement

Departement is de naam van een der afdeelingen van algemeen bestuur, waarin een ministérie (het geheele kabinet) is verdeeld. In ons Vaderland heeft men een departement van Binnenlandsche Zaken, van Buitenlandsche Zaken, van Financiën, van Justitie, van Oorlog, van Marine en van Koloniën. Te voren had men daarbij een departement van Hervormde en ee...

Lees verder
1864
2021-12-05
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

departement

departement - o. (departementen), gewest; werkkring; afdeeling; bestuur; Frankrijk is thans verdeeld in 88 departementen (provinciën); de maatschappij Tot Nut van t Algemeen is verdeeld in departementen; het departement (ministerie) van oorlog; dit behoort niet tot mijn departement, tot mijne afdeeling, mijn bestuur, (ook fig.) tot mijne bevoe...

Lees verder