Wat is de betekenis van Departement?

2023-09-26
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

departement

departement - Zelfstandignaamwoord 1. ministerie     ♢ Hij werkte voor het Ministerie van Financiën. 2. gebouw van een ministerie 3. bestuurlijk gewest in sommige landen     ♢ Zondag mogen zo’n 900.000 kiezers in het Bretonse departement Loire-Atlantique naar de stembus om antwo...

2023-09-26
Begrippenlijst Staten Generaal

Staten Generaal (2017) Commissie van Toezicht op de Inlichtingen – en Veiligheidsdienst

Departement

Een departement is een ander woord voor Ministerie.

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Departement?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-26
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

departement

departement - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-par-te-ment 1. afdeling van de regering waar één minister de baas is ♢ hij werkt op het departement van financiën Zelfstandig naamwoord: de-par-te-ment het departemen...

2023-09-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Departement

ministerie; bestuurlijk gewest

2023-09-26
Begrippenlijst Staatsinrichting

Rijksoverheid (1992)

Departement

Een departement is onder leiding van een minister staande afdeling van het bestuur van het land, wordt ook wel Ministerie genoemd.

2023-09-26
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Departement

Ministerie.

2023-09-26
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Departement

1. benaming van de negentig bestuursgebieden, elk onder een prefect, waarin Frankrijk is verdeeld; 2. andere benaming voor ministerie; hoewel men in Nederland sinds 1945 officieel niet meer van departement spreekt, is het woord in de grondwet gehandhaafd. De minister is - tenzij hij „minister zonder portefeuille” is - departementshoofd.

2023-09-26
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Departement

o., provincie in Frankrijk; ministerie; afdeling van een maatschappij of genootschap; gebied van iemands bevoegdheid.

2023-09-26
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Département

afdeling, departement.

2023-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Departement

(<Fr.), o. (-en), 1. bestuurlijk gewest, provincie : Frankrijk is verdeeld in departementen ; 2. afdeling ener vereniging : de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is verdeeld in departementen ; 3. tak van dienst van het uitvoerend gezag, afdeling van algemeen bestuur, ministerie: het departement van oorlog; — me...

2023-09-26
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Departement

(1), onderdeel van algemeen bestuur, waarin de regering van het land is verdeeld. D. in deze zin noemt men ook wel het ministerie. D. worden in Ned. door de Koning ingesteld en opgeheven (art. 79 Gw.). Voor de regeling der geldelijke gevolgen en voor de toekenning van bepaalde wettelijke bevoegdheden aan de nieuwe minister is echter toch een wet no...

2023-09-26
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

departement

o. ambts- of werkkring; fig. terrein, gebied; vroeger: naam v. d. verschillende afdelingen v. staatszaken, zoals ~ van financiën, van justitie, enz.; landsafdeling, gewest; afdeling v. e. maatschappij of ministerie.

2023-09-26
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DEPARTEMENT

1. is de naam van een van de onderdelen van algemeen bestuur, waarin een ministerie (het gehele Kabinet) is verdeeld. In Nederland had men in 1940 een Departement van Algemene Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Defensie, van Waterstaat, van Han...

2023-09-26
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

departement

o. -en (Fr. département [van Lat. pars = deel]: eig. afdeling: 1 afdeling, tak v. dienst v. h. uitvoerende staatsbestuur; ambtskring, -bevoegdheid; ministerie [ambtenaren; gebouw); 2 afdeling van een vereniging, maatschappij; 3 Frankrijk: provincie, gewest): 1 het - van oorlog, - van onderwijs; 2 een - van de Maatschappij tot Nut van &lsquo...

2023-09-26
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

departement

o. ambts- of werkkring: naam van de verschillende afdelingen, die verdeeld zijn onder de ministers.

2023-09-26
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Departement

1) onderafd. v/e → ministerie; 2) in Frankrijk, Portugal en Z.-Amerika ongeveer een provincie.

2023-09-26
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Departement

Departement - 1° gewestelijke indeeling van het grondgebied, die in Frankrijk werd ingevoerd bij toepassing van het decreet van 22 Dec. 1789—8 Jan. 1790. Met de vroegere indeeling in provinciën werd geen rekening gehouden: 86 d. werden ingericht, met een eenvormig bestuur. Weldra werd de leiding in hoofdzaak toevertrouwd aan den pref...

2023-09-26
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

departement

(departement) o. (-en) [Fr. départir < Lat. de + pars, deel] I. Eig. 1. Algm. afdeling. 2. Inz. a. bestuurlijke afdeling in Frankrijk, die met een provincie bij ons overeenkomt : het der Seine. b. ministerie: het van Openbare Werken. c. plaatselijke afdeling van sommige verenigingen : een van de Maatschappij tot nut van het algemeen....

2023-09-26
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Departement

van algemeen bestuur of ministerieel departement is de naam voor de organisatie, die aan het hoofd staat van een tak van algemeen bestuur. Zoo zijn er het departement van Financiën, van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Defensie enz. De hoofden dezer departementen zijn de ministers, die samen den ministerraad vormen.In Frankrijk...

2023-09-26
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Departement

Departement - bestuursafdeeling.