Wat is de betekenis van demoralisatie?

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

demoralisatie

demoralisatie - Zelfstandignaamwoord 1. moedeloosheid Woordherkomst Naamwoord van handeling van moraliseren met het voorvoegsel de- en met het achtervoegsel -atie Synoniemen demoralisering Verwante begrippen de-

2023-12-09
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Demoralisatie

[Fr. démoralisation] verzwakking van het zedelijk gevoel of het moreel.


Direct alle 15 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Demoralisatie

zedenbederf, zedenverbastering.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Demoralisatie

(<Fr.), v., 1. het tenietgaan van moreel besef; 2. moedeloosheid onder een groep strijders.

2023-12-09
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Demoralisatie

zedenbederf; in de oorlog algehele ontmoediging van de troepen, gepaard gaande aan het teloor gaan der discipline.

2023-12-09
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

demoralisatie

v. zedenverbastering, zedenbederf; v. morele or algehele ontmoediging, waardoor de discipline vernietigd wordt.

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

demoralisatie

v. (Fr. [Lat. moralis = zedelijk]: 1 vernietiging van alle plichtsbesef; zedenbederf, verbastering; 2 mil. algehele ontmoediging, moedeloosheid): 1 - is een vrucht v. de wereldoorlog; 2 de - der troepen.

2023-12-09
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

demoralisatie

v. zedenbederf: morele ontmoediging.

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

demoralisatie

enz. → demoralizatie enz.

2023-12-09
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

demoralisatie

demoralisatie, - v., zedenbederf, zedenverbastering.

2023-12-09
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Demoralisatie

zedelijke verwildering, zedenbederf, verlaging.

2023-12-09
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Demoralisatie

zedenbederf.

2023-12-09
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Demoralisatie

vr. Fr., zedenbederf.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Demoralisatie

DEMORALISATIE, v. zedenverbastering; moedeloosheid.

2023-12-09
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

demoralisatie

demoralisatie - v. ontzedelijking; zedenverbastering; moedeloosheid