Wat is de betekenis van defensie?

2023-11-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

defensie

defensie - Zelfstandignaamwoord 1. verdediging, verweer, afweer 2. verdediging van een land     ♢ w:DARPA|DARPA, de onderzoekstak van het Amerikaanse ministerie van Defensie, wil over een paar jaar chips gaan implanteren in de hersenen van soldaten. 3. (sport) achterhoede     ♢ ...

2023-11-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

defensie

defensie - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-fen-sie 1. het beschermen tegen aanvallen ♢ de defensie van dit land is goed georganiseerd Zelfstandig naamwoord: de-fen-sie de defensie Synoniemen afweer...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-30
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Defensie

Verdediging van het land, altijd als een van de belangrijkste taken van de landsheer beschouwd. Ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1594-1795) berustte - op basis van de Unie van Utrecht - het oppergezag bij de Staten-Generaal en de gewestelijke Staten. De Raad van State was het uitvoerend orgaan (zoals nu de minister van Defensie...

2023-11-30
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

DEFENSIE

in Noord-Brabant; inventarisatie militaire objecten: kazernes of militaire kampementen: Putte-Ossendrecht; Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Keizersveer, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Vught, Grave, Oirschot, Eindhoven, Veldhoven, Budel; in totaal beslaan deze een oppervlakte van circa 460 ha. Opslagplaatsen, werkplaatsen e.d. circa 820 ha; oefe...

2023-11-30
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Defensie

Naast de algemene betekenis van landsverdediging ook als aanduiding van het ministerie van Defensie, voorheen het ministerie van Oorlog, gebruikt.

2023-11-30
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Defensie

verdediging

2023-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Defensie

(<Fr.), v., (lands)verdediging : de minister heeft veel gedaan voor ’s lands defensie ; de minister van defensie; — (recht.) verdediging of verweer: defensie voeren, zich verweren, tegenspraak voeren.

2023-11-30
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

defensie

v. verdediging, verweer; tegenweer.

2023-11-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

defensie

v. defensiën, -s (Fr. défense, Lat. defensio: verdediging): ministerie van -, van (lands)verdediging. (s = z).

2023-11-30
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

defensie

o. verdediging; tegenweer.

2023-11-30
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Defensie

→ Ministerie.

2023-11-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

defensie

v. (-s) verdediging.

2023-11-30
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Defensie

Uit de Franse les weet je, dat defensie verdediging betekent en een ieder heeft natuurlijk wel eens gehoord of gelezen, dat we een Ministerie van Defensie hebben. Dit departement heeft tot taak, alles te regelen, wat met de landsverdediging te maken heeft, dus met het leger, de vloot, de bewapening, den vestingbouw, enz. Het grondbeginsel, waar onz...

2023-11-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Defensie

Defensie, - aanduiding voor den tak van staatsdienst, welke de handhaving van de onafhankelijkheid van het rijk en de verdediging van het grondgebied daarvan ten doel heeft. Zie artt. 180-187 Grw. — Tot de defensie behoort zoowel de zeeals de landmacht, in ons land ieder door een afzonderlijk departement beheerd. — Hoofdbeginsel van ons staatsrecht...

2023-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Defensie

[Lat. defendere, verdedigen], v., 1. (recht) verdediging of verweer; 2. de tak van staatsdienst die de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het grondgebied ten doel heeft; (metonymisch) Ministerie van Defensie. Anders dan vroeger is de defensie niet een uitsluitend militaire aangelegenheid. Met de uitvoering van de taak is p...

2023-11-30
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

defensie

defensie, - verdediging.

2023-11-30
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Defensie

verdediging; defendeeren: verdedigen; defensief: verdedigend, beschermend, voorbehoedend; defensor: verdediger.

2023-11-30
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Defensie

DEFENSIE, v. verdediging de minister heeft veel gedaan voor ’s lands defensie; Raad van defensie, raad die belast is met het bestudeeren der defensiemaatregelen.

2023-11-30
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

defensie

defensie - v. verdediging; verwering; de raad defensie, het comité van defensie