2020-01-22

De voorm. Kamer van de Westindische Compagnie in Hoorn

(Binnenluiendijk 2) is een gebouw met middenrisaliet, hoeklisenen, festoenen, een dubbele bordestrap en een fronton met beeldhouwwerk en de initialen ‘W.G.C.’ (West-Indische Geoctroyeerde Compagnie). De met Lodewijk XVI-details ontworpen gevel kwam in 1783-'84 tot stand voor drie oudere panden op het in 1629 door de W.I.C. verworven terrein. De hal heeft stucwerk met emblemen van handel en scheepvaart. Verder bevat het interieur een schoorsteenmantel met een Lodewijk XVI-vaasmot...

2017-08-02

Westindische Compagnie

Westindische Compagnie (wic), Nederlandse koloniale onderneming ten tijde van de Noordnederlandse Republiek. Reeds op het einde van de 16e eeuw opperde Willem → Usselincx het denkbeeld van een wic. Ook Isaäc → Le Maire had belangstelling voor de Nieuwe Wereld; hij richtte in 1614 zijn Austraal (zuidelijke) Compagnie op, die de tocht van zijn zoon Jacques → Le Maire organiseerde. Aan de vooravond van het → Twaalfjarig Bestand bestond er een grote belangstelling voor de stichting van een...

2020-01-02

De voorm. Kamer van de Oostindische Compagnie in Hoorn

(Muntstraat 4) heeft een dwars geplaatst, strak classicistisch hoofdgebouw met middenrisaliet. De omlijste ingang is uitgevoerd met zijlichten en een segmentvormig fronton. Het fronton van het naastgelegen diepe pand is voorzien van een door putti gedragen schild met de tekst ‘V.O.C.H(oorn).’. Beide gebouwen kwamen rond 1660 tot stand op het terrein van het voorm. Geertenklooster, waar in 1594 de Muntstraat werd aangelegd. In 1867 werd het complex ingericht als Hogere Burger School...

2017-06-27

WIC (Westindische Compagnie)

De WIC (Westindische Compagnie) werd opgericht in 1621, na afloop van het twaalfjarig bestand in de oorlog tussen de Republiek en Spanje. Nu er geen bestandsovereenkomst meer gold, maakten de Nederlanders zich ogenblikkelijk op om de Spanjaarden en Portugezen van de Atlantische kusten van West-Afrika en Amerika te verdrijven. Men rekende op winstgevende handel, en zou tegelijk de Spaanse vijand beroven van zijn voornaamste inkomensbron. De WIC richtte zich op de verovering van Spaanse schepen, d...

2017-06-19

Kamer, van de

De familienaam Van de Kamer is kennelijk aan een kamerdienaar of het hoofd van de kamer van een vorst gegeven. De kameraar of kamerling was verantwoordelijk voor diens privé-vertrekken. Volgens een 18de eeuwse publicatie kreeg ene Jakob anno 1205 van Wouter van Egmond als beloning de naam Van de Kamer, omdat hij nadat hij en zijn broers Wouter hadden bevrijd als eerste de kamer binnenkwam. Mocht Jakob inderdaad Van de Kamer geheten zijn, dan zal dit benoemingsmotief destijds toch niet zijn opge...

2017-02-08

De kamer

De amer is is eigenlijk een verkeerde uitdrukking, omdat je moet aangeven of je de Eerste of de Tweede Kamer bedoelt. Meestal bedoelt men met De Kamer, de Tweede Kamer.

2020-01-02

De voorm. stadstimmerwinkel in Hoorn

(Veemarkt 19) is een gepleisterd eenlaagspand, waarvan de noordmuur een restant is van de voorm. Clarakapel. In de voorgevel zitten een gevelsteen met St.-Pieterscheepje (1723) en een gedenksteen die de stichting van de Veemarkt memoreert (1882).

2017-03-31

Moeder van de compagnie

Moeder van de compagnie - in Ned.-Indië de traditionele aanduiding van de sergeant-majoor-administrateur, de onderofficier van de compagnie belast met de administratie.

2020-01-02

De voorm. waag in Hoorn

(Rode Steen 8) is een met natuursteen bekleed pand, gebouwd in 1608-'09 naar plannen van Hendrick de Keyser ter vervanging van een waag uit 1559. De begane grond heeft een met deuren afsluitbare arcade met daarvoor een luifel. De verdieping werd gebruikt door de burgerwacht (vanaf 1618), later de nachtwacht en de schutters, en huisvestte vervolgens de stadstekenschool (19de eeuw). Bij een restauratie van 1912-'14 (J.Th.J. Cuypers) is de Naamse steen vervangen door een grauwe hardstee...

2020-01-02

De voorm. gevangenis in Hoorn

(Oostereiland ong.) staat op een rond 1662 ten behoeve van de Admiraliteit van West-Friesland tot eiland aangeplempte havendijk. Een 17de-eeuws pakhuis hierop werd in de 18de eeuw verdubbeld en voorzien van de huidige kap. In 1810 ging dit gebouw dienen als directeurswoning bij een militaire gevangenis, waarvoor toen een L-vormige vleugel aan de noordzijde verrees. Rond 1830 werd het hele U-vormige gebouw ingericht als Huis van Correctie en aan de zuidzijde uitgebreid met een tweede U-vormig ge...

2020-01-02

De voorm. telefooncentrale in Hoorn

(Noorderstraat 3) is een dubbelpand met trapgevels in traditionalistische stijl, gebouwd in 1938 naar ontwerp van HJ. Hermans. Het is in gebruik als muziekschool.

2019-04-23

Compagnie de jelui

Compagnie de jelui - ook: C. de Jésus, C. du Soleil, enz., is in 1794 in het Z.O. van Fr. (Lyon) ontstaan, om wraak te nemen op de handlangers van het pasgeëindigde Schrikbewind; in zich dus niet royalistisch; ca. 700 Jacobijnen zijn er bij gedood. Zij traden op als wrekers van de slachtoffers van de Terreur, zooals Jehu (4 Reg. 9 en 10) zich stelde als wreker Gods tegenover Jezabel; vandaar misschien de naam; door het volk vervormd tot Jésus. V. Claassen. L i t.: Lenó...

2020-01-02

De voorm. kustbatterij in Den Hoorn

‘Den Hoorn’ (Witteweg ong.), werd in 1938-'39 ten westen van Den Hoorn ingericht op het Loodsmansduin als onderdeel van de Stelling van Den Helder. Het complex bestaat uit een commandopost, drie geschutsopstellingen in het natuurgebied ‘De Bollekamer’ en een meetpost. Na de overname door de Duitsers ten behoeve van de Atlantikwall verrees in 1942 bij de commandobunker een bunker met munitiedepots en een verblijfsruimte voor manschappen.

2017-03-31

Kamer

Kamer - gehuurde kamer waarin men de liefde kan bedrijven.

2018-09-01

Compagnie

COMPAGNIE, v. (...nieën), handelsvereeniging, maatschappij de Oostindische, de Westindiscne compagnie; Jan Compagnie bij de bevolking van Oost-Indië is (de) Compagnie de gemeenzame naam voor het Hollandsche gouvernement; — vennootschap in compagnie handelen met; — (mil.) onderafdeeling, aan het hoofd waarvan een kapitein ‘staat: een bataljon bestaat uit vier compagnieën.

2019-07-09

compagnie

compagnie - v., gezelschap, yereeniging ; handelsvereeniging ;ook : afdeeling soldaten onder een kapitein, vierde deel van een bataljon.

2019-02-21

Van hoorn

Van hoorn - zie H. L. Hovenkamp.

2019-07-10

compagnie

compagnie - v. (compagniën), handelsvereeniging, maatschappij; vennootschap; afdeeling soldaten onder eenen kapitein

2019-04-23

Compagnie

Compagnie - ➝Naamlooze Vennootschap; ➝ Noordsche Compagnie; ➝ Oost-Indische Compagnie; ➝ West-Indische Compagnie.

2018-03-26

De voorm.waag in Hoorn

(Red Stone 8) is a stone-clad building, built in 1608-'09 to plans by Hendrick de Keyser to replace a weigh house from 1559. The ground floor has an arcade with doors that can be closed with doors and an awning. The storey was used by the civil guard (from 1618), later the night watch and the shooters, and then housed the city school (19th century). At a restoration of 1912-'14 (J.Th.J. Cuypers) the Namur stone was replaced by a gray stone. Since 1953 the floor serves as a restaurant and from 19...