Wat is de betekenis van De voorm. Glasz-Stichting in Enkhuizen?

2006
2021-07-25
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

De voorm. Glasz-Stichting in Enkhuizen

(Paktuinen 75-81) [19] werd in 1712 gesticht door Dirck Glasz. Volgens de gevelsteen is het diepe hoofdhuis in 1792 vernieuwd. Aan een steegje achter het huis staan twee fundatiewoningen uit die tijd.

Lees verder