Wat is de betekenis van De veerhaven in Den Hoorn?

2006
2021-01-21
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

De veerhaven in Den Hoorn

‘'t Horntje’ (Pontweg ong.), gelegen ten zuiden van Den Hoorn, is in 1962 gegraven ter vervanging van de verder gelegen haven van Oudeschild. De verbinding met Den Helder wordt sinds 1907 onderhouden door de door dokter A. Wagemaker opgerichte T.E.S.O. (Texels Eigen Stoomboot Onderneming). De fuiken voor de veerboten zijn in 1964 g...

Lees verder