Wat is de betekenis van Daily telegraph?

1933
2021-11-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Daily telegraph

Daily telegraph - Conservatief Engelsch dagblad voor den ambtenaren- en middenstand.