2020-04-06

Crowland

Crowland - oud marktstadje in het graafschap Lincoln, O.-Engeland, aan de Welland, rechter-zijrivier van de Glen, die in de Wash-bay uitmondt; 3000 inw. Het stadje is verrezen op de plaats, waar Aethelbald, koning van Mercia, in 716 een Benedictijner Abdij stichtte. De bouwvallen van de abdij, die thans nog over zijn, dateeren echter uit de 12e eeuw en later, daar de abdij reeds eerder herhaaldelijk verwoest is.