Wat is de betekenis van Crowdsourcing?

2020
2021-06-13
Neologismen

Instituut voor de Nederlandse taal

crowdsourcing

vorm van productverbetering waarbij producenten de kennis en vaardigheden van hun klanten gebruiken om hun producten of diensten te ontwikkelen en te verbeteren; marketingtechniek waarbij producenten hun klanten betrekken bij de productvorming; het betrekken van klanten bij productvorming Crowdsourcing is populair. Steeds meer organisaties zien kan...

Lees verder
2020
2021-06-13
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

crowdsourcing

het betrekken van klanten bij productvorming. vorm van productverbetering waarbij producenten de kennis en vaardigheden van hun klanten gebruiken om hun producten of diensten te ontwikkelen en te verbeteren; marketingtechniek waarbij producenten hun klanten betrekken bij de productvorming; het betrekken van klanten bij productvorming. Vo...

Lees verder
2018
2021-06-13
Clipit media monitoring

Media monitoring

Crowdsourcing

Crowdsourcing is het samenbinden van informatie en kennis door experts, die deze gratis willen verspreiden en zo problemen willen oplossen. Situatie waarbij organisaties zoals grote bedrijven, de overheid, en instituten of individuele personen aan een grote groep mensen hulp vragen voor consultancy, innovatie, beleidsvorming en onderzoek. Crowdsour...

Lees verder
2012
2021-06-13
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren

Crowdsourcing

Crowdsourcing is het gebruikmaken van een grote groep (anonieme) individuen die bereid is om mee te denken tijdens de ontwikkeling.

2011
2021-06-13
Basisboek Online Marketing

Basisboek Online Marketing

Crowdsourcing

De organisatie laat activiteiten binnen het ontwerp-, ontwikkelings- of productieproces, die vroeger door eigen medewerkers zouden zijn uitgevoerd, nu door mensen van buiten doen.

1990
2021-06-13
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

crowdsourcing

crowdsourcing - Het proces waarbij om ideeën en arbeid wordt gevraagd van een groep mensen buiten de eigen organisatie of instelling. Dit vindt hoofdzakelijk online plaats en er wordt gebruikgemaakt van collectieve kennis bij het tot stand brengen van een taak. Het werk wordt meestal gratis of tegen minimale betaling verricht.