Wat is de betekenis van consistentie?

2019
2021-03-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

consistentie

consistentie - Zelfstandignaamwoord 1. het vrij zijn van innerlijke tegenspraak 2. dichtheid van een stof, dikte, samenhang, stevigheid, vastheid, verband Woordherkomst afgeleid van het Latijnse consistens (met het voorvoegsel con-) afgeleid van consistent met het achtervoegsel -ie Verwante begrippen [1] logica

Lees verder
2018
2021-03-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

consistentie

consistentie - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-sis-ten-tie 1. de massa of zwaarte van een stof per eenheid ♢ de consistentie van deze saus is prima 2. zonder innerlijke tegenstrijdigheid ...

Lees verder
2017
2021-03-03
Danny Greefhorst

Director at ArchiXL

Consistentie

De mate waarin gegevens niet in tegenspraak zijn met andere gegevens in een specifieke gebruikscontext. Dit gaat over de aanwezigheid van tegenstrijdige gegevens. Dit kan zowel binnen de context van een object als tussen vergelijkbare attribuutwaarden van verschillende objecten. Het gaat zowel over technische consistentie als semantische consistent...

Lees verder
1993
2021-03-03
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Consistentie

(konstistentie) duurzaamheid; goede samenhang; zonder innerlijke tegenspraak

1991
2021-03-03
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Consistentie

Afkomstig van consistere (Latijn) = een vaste stand innemen, zich handhaven, geldig blijven. Samenhang, duurzaamheid, stevigheid. In tegenstelling tot inconsistent. - Consistent leiderschap wil zeggen: leiding geven volgens een vast patroon, dus niet afhankelijk van de omstandigheden en van de eigenschappen van de medewerkers. - De consistentie van...

Lees verder
1954
2021-03-03
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Consistentie

Hieronder verstaat men een complex van eigenschappen zoals smeerbaarheid, elasticiteit, stevigheid, brokkeligheid. Bij de beoordeling van smeervet, boter, kaas e.d. speelt de c. een belangrijke rol.

1954
2021-03-03
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Consistentie

de graad van vastheid van iets; hard, vast, week, kneedbaar, vloeibaar.

1950
2021-03-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Consistentie

v., samenhang, dichtheid; lijvigheid (van vloeistoffen); stevigheid, duurzaamheid.

1948
2021-03-03
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

consistentie

v. lijvigheid van vloeistoffen; vastheid van samenhang, dichtheid.

1923
2021-03-03
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Consistentie

(consisto, bestaan, nl. uit delen), de mate van vastheid van een lichaam, bijv. vast, vloeibaar, olie- of papachtig.

1914
2021-03-03
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

consistentie

consistentie, - v., vastheid van samenhang ; lijvigheid van vloeistoffen ; stevigheid.

1908
2021-03-03
Vivat

Schrijver op Ensie

Consistentie

de uiterlijke toestand eener stof, zoo spreekt men van een taaie, kleverige, breiachtige C. enz. Consistent: vast, dicht, duurzaam.

1898
2021-03-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Consistentie

CONSISTENTIE, v. samenhang, dikte; lijvigheid (van vloeistoffen); stevigheid, duurzaamheid.

1864
2021-03-03
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

consistentie

consistentie - v. gmv. samenhang, dikte; lijvigheid (van vloeistoffen)