Wat is de betekenis van concreet?

2019
2020-11-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

concreet

concreet - Bijvoeglijk naamwoord 1. tastbaar, zeker Dit is een concreet bewijs van deze stelling. 2. in de realiteit bestaande, in tegenstelling tot slechts in gedachten Er bestaat in iedere klas een tegenstelling tussen leerlingen met een concrete en met...

Lees verder
2018
2020-11-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

concreet

concreet - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: con-creet 1. duidelijk, zodat je er niet naar hoeft te raden ♢ hij gaf een concreet voorbeeld 2. wat je kunt zien of aanraken ♢ het woord 'huis' is ee...

Lees verder
2002
2020-11-23
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

concreet

Concreet is wat werkelijk bestaat en/of te zien is.

1949
2020-11-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Concreet

in de werkelijkheid voorhanden. Tegenstelling abstract, slechts in de gedachte aanwezig.

1948
2020-11-23
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

concreet

verenigd; hard of vast geworden; werkelijk bestaand; ~ begrip, o. begrip, dat de eigenschap met een bepaald voorwerp verbindt (tegenover abstract); ~ getal, o. benoemd getal.

1933
2020-11-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Concreet

Concreet - in wijderen zin is de keninhoud, wiens samenstellende deelen niet door ontleding zijn afgezonderd, doch in hun verband tegenwoordig zijn gesteld; in engeren en eigenlijken zin is c. het eigene, individueel-bepalende en toevallig-feitelijke in een keninhoud. ➝ Abstractie. F. Sassen.

Lees verder
1928
2020-11-23
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Concreet

noemt men gewoonlijk datgene, wat men met de zintuigen kan waarnemen, b.v. een stoel. Abstract noemt men daarentegen iets, dat men zich als begrip denkt, b.v. trouw, valsheid, barmhartigheid. Maar zuiver is deze onderscheiding ook weer niet, want het woord wordt ook in overdrachtelijken zin gebruikt. Iemand zegt: „deze man is onbetrouwbaar&r...

Lees verder
1916
2020-11-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Concreet

Concreet - (Lat. concretus = verdikt, gestold, hard), tegeng. van abstract. Dikwijls worden door dezen term aangeduid: de werkelijk bestaande, in de waarneming gegeven dingen, in tegenst. tot de door abstractie gevormde denk-begrippen. In voordrachten is het vaak gewenscht, datgene, wat in algemeene begrippen (in abstracto) is uiteengezet, door voo...

Lees verder
1914
2020-11-23
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

concreet

concreet, - werkelijk bestaande, voor de zinnen waarneembaar;(in de scheikunde): verdikt; gestold; „concreet begrip”: begrip, dat een door de zinnen waarneembaar voorwerp aanduidt; „concreet getal”: benoemd getal.

1898
2020-11-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Concreet

CONCREET, bn. werkelijk bestaand een concreet geval; een concreet getal, benoemd getal; concreet begrip, begrip dat de eigenschap met het onderwerp vereenigt, ook een concreet zelfstandig naamwoord.

1870
2020-11-23
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Concreet

Concreet noemt men datgene, wat men op grond der ervaring als een afzonderlijk voorwerp kan denken, en abstract datgene, wat men in het algemeen zich voorstelt. Die beide woorden zijn in de wijsbegeerte niet weinig in zwang.

1864
2020-11-23
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

concreet

concreet - bn. vereenigd, gestold; concreet begrip, begrip dat de eigenschap met het onderwerp vereenigt (in tegenstelling van abstract begrip, waarbij men de voorwerpen op zich zelven beschouwt); het concrete (benoemde) getal