Wat is de betekenis van Concept?

2023-11-29
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Concept

Het woord concept heeft vele betekenissen, zoals plan, ontwerp, voorlopige formulering/idee en ruwe schets. Doordat het woord concept meerdere betekenissen heeft is het van belang om het woord in de juiste context te plaatsen. Hieronder staan enkele voorbeeldzinnen waarin het woord 'concept' voorkomt. Tussen haakjes staat de betekenis ver...

2023-11-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

concept

concept - Zelfstandignaamwoord 1. een voorlopig ontwerp, een schets van een project Hij is al klaar met het concept van zijn scriptie. 2. (filosofie) een begrip of idee Het concept van de universele rechten van de mens komt uit de achttiende eeuw....

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-29
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Concept

Concept is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee de creatieve beeld-vorming wordt aangeduid, met betrekking tot een te ontwikkelen product, goed, of dienst en dat gekenmerkt wordt door de afstemming op de daaraan te stellen functionele en prestatie-eisen, in de tijd gezien. Zie ook: dienst, functionaliteit, goed, ontwikkeli...

2023-11-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

concept

concept - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-cept 1. voorlopig ontwerp van iets ♢ dit is het concept van mijn verhaal Zelfstandig naamwoord: con-cept het concept de concepten ...

2023-11-29
De Communicatieprofessional

Piet Hein Coebergh (2015)

concept

Een idee / voorstelling van een bepaalde vorm van communicatie.

2023-11-29
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

concept

Het idee hoe de reclamecampagne moet worden uitgevoerd, de rode draad van de campagne.

2023-11-29
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Concept

(o.), (taalk.) de betekenisinhoud van een woord zoals verworven door elk individu afzonderlijk, inclusief alle emotionele en andere connotaties; b.v. voor een ruiter is de betekenisinhoud van het woord “paard” veel ruimer dan voor iemand die nog nooit paard heeft gereden.

2023-11-29
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

concept

Creatief idee dat het uitgangspunt vormt van een communicatiecampagne.

2023-11-29
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Concept

1 Een abstract begrip dat op grond van waarnemingen of theoretische gronden geconstrueerd is; concepten vormen de bouwstenen van theorieën; zij kunnen pas na operationalisatie tot een variabele gemeten worden, bijvoorbeeld sociale klasse kan tot opleiding of inkomen geoperationaliseerd worden. 2 Eenheid van gedachte die door abstractie is ontwikkel...

2023-11-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Concept

[Lat. conceptus = het samenvatten, gedachte, van concipere, -ceptum = concapere = bijeen-nemen, zich voorstellen] (logica) begrip, denkbeeld; (alg.) ontwerp, schets.

2023-11-29
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Concept

Concept, letterlijk: beginsel. Een nog in ruwe vorm verkerende aanzet voor de vormgeving, hetzij alleen nog als abstracte bood¬schap (bijv. in enkele zinnen opgeschreven), hetzij reeds in een voorlopige vorm gegoten. In beide gevallen spreekt men van ‘concept testing’, indien men deze concepten pretest.Drs. F. F. O. Holzhauer onders...

2023-11-29
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

concept

Creatief idee dat het uitgangspunt vormt van een reclamecampagne of marketingcommunicatie-uiting. Zie ook: conceptontwikkeling.

2023-11-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Concept

(koncept) ontwerp; voorlopige formulering

2023-11-29
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Concept

Eenvoudig en concreet kenmerk, zoals geslacht, dat gemakkelijk te operationaliseren is.

2023-11-29
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Concept

Ontwerp, voorlopige formulering van een stuk of geschrift. In concept, in ontwerp. Concept wordt ook gebruikt bij ontwerpen van werktuigen in fabricageprocessen, bijvoorbeeld de concept-routing, maar ook voor ontwerp-reglementen, -statuten en andere geschriften.

2023-11-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

concept

concept - Ruwe of voorlopige formuleringen van teksten. Het betreft dus geen definitieve versies, maar versies die nog afgewezen kunnen worden dan wel nog herschreven, geredigeerd, goedgekeurd of aangenomen dienen te worden.

2023-11-29
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Concept

Een concept is een ontwerp van een geschrift. Deze definitie is gelijkluidend aan N.A.T. nr. 38. Een concept geeft de tekst in een meer definitieve vorm dan het klad, maar veranderingen zijn nog mogelijk. Is de concept-tekst eenmaal goedgekeurd of vastgesteld, dan schrijft men soms deze in zijn uiteindelijke versie opnieuw uit. Aldus ontstaat naast...

2023-11-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Concept

ontwerp, plan, ruwe concentrische schets.

2023-11-29
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

concept

1. ontwerp; 2. schets.

2023-11-29
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

CONCEPT

begrip, abstracte en algemene voorstelling. Een begrip is een symbolische constructie van de geest, die boven de zintuiglijke gegevens uitstijgt en probeert het wezen der dingen te vatten en deze tot een geheel samenbrengt. Een prauw, een kimkiel, een trawler en een passagiersschip zijn ‘boten’; een dief en een bandiet zijn ‘delin...