Wat is de betekenis van Concept?

2021
2023-02-08
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Concept

Het woord concept heeft vele betekenissen, zoals plan, ontwerp, voorlopige formulering/idee en ruwe schets. Doordat het woord concept meerdere betekenissen heeft is het van belang om het woord in de juiste context te plaatsen. Hieronder staan enkele voorbeeldzinnen waarin het woord 'concept' voorkomt. Tussen haakjes staat de betekenis vermeld....

Lees verder
2019
2023-02-08
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Concept

Concept is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee de creatieve beeld-vorming wordt aangeduid, met betrekking tot een te ontwikkelen product, goed, of dienst en dat gekenmerkt wordt door de afstemming op de daaraan te stellen functionele en prestatie-eisen, in de tijd gezien. Zie ook: dienst, functionaliteit, goed, ontwikkeli...

Lees verder
2019
2023-02-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

concept

concept - Zelfstandignaamwoord 1. een voorlopig ontwerp, een schets van een project Hij is al klaar met het concept van zijn scriptie. 2. (filosofie) een begrip of idee Het concept van de universele rechten van de mens komt uit de achttiende eeuw....

Lees verder
2018
2023-02-08
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Concept

1 Een abstract begrip dat op grond van waarnemingen of theoretische gronden geconstrueerd is; concepten vormen de bouwstenen van theorieën; zij kunnen pas na operationalisatie tot een variabele gemeten worden, bijvoorbeeld sociale klasse kan tot opleiding of inkomen geoperationaliseerd worden. 2 Eenheid van gedachte die door abstractie is ontwikkel...

Lees verder
2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

concept

concept - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-cept 1. voorlopig ontwerp van iets ♢ dit is het concept van mijn verhaal Zelfstandig naamwoord: con-cept het concept de concepten ...

Lees verder
2015
2023-02-08
De Communicatie professional

De Communicatie professional

concept

Een idee / voorstelling van een bepaalde vorm van communicatie.

2012
2023-02-08
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

concept

Het idee hoe de reclamecampagne moet worden uitgevoerd, de rode draad van de campagne.

2007
2023-02-08
logopedie

Logopedisch Lexicon

Concept

(o.), (taalk.) de betekenisinhoud van een woord zoals verworven door elk individu afzonderlijk, inclusief alle emotionele en andere connotaties; b.v. voor een ruiter is de betekenisinhoud van het woord “paard” veel ruimer dan voor iemand die nog nooit paard heeft gereden.

2007
2023-02-08
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning

concept

1. ontwerp; 2. schets.

2001
2023-02-08
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

concept

Creatief idee dat het uitgangspunt vormt van een communicatiecampagne.

1994
2023-02-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Concept

[Lat. conceptus = het samenvatten, gedachte, van concipere, -ceptum = concapere = bijeen-nemen, zich voorstellen] (logica) begrip, denkbeeld; (alg.) ontwerp, schets.

1994
2023-02-08
Communicatie

Communicatiebegrippenlijst

Concept

Concept, letterlijk: beginsel. Een nog in ruwe vorm verkerende aanzet voor de vormgeving, hetzij alleen nog als abstracte bood¬schap (bijv. in enkele zinnen opgeschreven), hetzij reeds in een voorlopige vorm gegoten. In beide gevallen spreekt men van ‘concept testing’, indien men deze concepten pretest.Drs. F. F. O. Holzhauer onders...

Lees verder
1993
2023-02-08
NIMA

Nima marketing lexicon

Concept

Creatief idee dat het uitgangspunt vormt van een reclamecampagne of marketingcommunicatie-uiting.

1993
2023-02-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Concept

(koncept) ontwerp; voorlopige formulering

1992
2023-02-08
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Concept

Eenvoudig en concreet kenmerk, zoals geslacht, dat gemakkelijk te operationaliseren is.

1991
2023-02-08
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Concept

Ontwerp, voorlopige formulering van een stuk of geschrift. In concept, in ontwerp. Concept wordt ook gebruikt bij ontwerpen van werktuigen in fabricageprocessen, bijvoorbeeld de concept-routing, maar ook voor ontwerp-reglementen, -statuten en andere geschriften.

1990
2023-02-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

concept

concept - Ruwe of voorlopige formuleringen van teksten. Het betreft dus geen definitieve versies, maar versies die nog afgewezen kunnen worden dan wel nog herschreven, geredigeerd, goedgekeurd of aangenomen dienen te worden.

1983
2023-02-08
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Concept

Een concept is een ontwerp van een geschrift. Deze definitie is gelijkluidend aan N.A.T. nr. 38. Een concept geeft de tekst in een meer definitieve vorm dan het klad, maar veranderingen zijn nog mogelijk. Is de concept-tekst eenmaal goedgekeurd of vastgesteld, dan schrijft men soms deze in zijn uiteindelijke versie opnieuw uit. Aldus ontstaat naast...

Lees verder
1981
2023-02-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Concept

ontwerp, plan, ruwe concentrische schets.

1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Concept

[Fr.-Lat.], o. (-en) 1. opzet, plan; ontwerp, voorlopige formulering van een regeling, een wet, brief of geschrift; ook gekoppeld, b.v. -reglement of -wet; 2. (filosofie) conceptuaIisme.

Lees verder