Wat is de betekenis van Compound statement?

1985
2021-08-04
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Compound statement

Samengestelde opdracht (1) T wee of meer opdrachten, die als één enkele, uit te voeren opdracht kunnen worden behandeld. (2) Een opdracht, die één of meer andere opdrachten bevat.