Wat is de betekenis van commotie?

2019
2022-10-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

commotie

commotie - Zelfstandignaamwoord 1. onrust bij een groep mensen Er ontstond een commotie over het pittige gesprek met de directeur. Woordherkomst afgeleid van het Latijnse 'mōtiō' (beweging) met het voorvoegsel com- Synoniemen opwinding, consternatie, opschudding, tumult, v...

Lees verder
1994
2022-10-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Commotie

[Lat. commotio, van com-, z.a., en movere, motum = beweging] eig.: gemoedsbeweging; vandaar: ontsteltenis, opschudding, nodeloze drukte; (med.) hersenschudding, waarbij de hersenen niet waarneembaar zijn beschadigd.

1993
2022-10-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Commotie

beroering; deining

1973
2022-10-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Commotie

v. (-s), opschudding; (nodeloze) drukte, beweging: commotie maken, hebben.

1955
2022-10-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Commotie

gemoedsbeweging, opschudding; hersenschudding

1950
2022-10-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Commotie

(<Fr.), v. (-s), opschudding; (nodeloze) drukte, beweging : commotie maken, hebben.

1948
2022-10-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

commotie

v. beweging, gemoedsbeweging, ontsteltenis; v. schudding, bv. van de hersenen.

Lees verder
1930
2022-10-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

commotie

(kom'mo:si) v. (-s) [Lat. commovere, commotus, ontstellen] ontsteltenis, drukte, beweging.

1914
2022-10-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

commotie

commotie - v., gemoedsbeweging,groote ontroering; schudding (van de hersenen bijv.); „commotio cerebri”: hersenschudding.

1898
2022-10-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Commotie

COMMOTIE, v. (-s), (Zuidn.) loot eene commotie maakte hij, omslag, drukte, beweging.