Wat is de betekenis van Claim?

2022
2022-12-09
vindpunt

Vindpunt.nl

claim

(zelfstandig naamwoord) [alg.] aanspraak; vordering, eis - Groot-Brittannië erkent Spanjes aanspraak op Gibraltar net zo weinig als Spanje Marokko's aanspraak op Ceuta en Melilla erkent. [alg.] stelling, bewering - De bewering dat de Holocaust een verzinsel is, raakt kant noch wal. [alg.] voorkeur(s)recht, optie [alg.] (mijn)conce...

Lees verder
2019
2022-12-09
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

claim

claim - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) aanspraak op vergoeding van schade De gemeente acht zich niet schuldig en wijst claims af. 2. (juridisch) recht op bepaald stuk grond Het land houdt vast aan zijn claim op het eiland. 3. beweren dat e...

Lees verder
2018
2022-12-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

claim

claim - zelfstandig naamwoord uitspraak: kleem 1. wat je beslist wilt dat er gebeurt ♢ mijn claim is dat je die schutting weghaalt 2. geld dat je van iemand opeist ♢ ik heb een claim bij de verzekering...

Lees verder
2017
2022-12-09
Beursspeculanten

Jargon & Slang van Beursspeculanten

Claim

Claim - (Eng.) bewijs van voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen.

2015
2022-12-09
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Claim

Voorkeurrecht dat bij een aandelenemissie wordt verleend aan bestaande aandeelhouders om bij voorrang op de emissie in te schrijven.

2013
2022-12-09
Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Claim

Met een claim heeft de bestaande aandeelhouder een voorkeursrecht van koop bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. Een claim heeft ook een beurswaarde die verhandeld kan worden.

2009
2022-12-09
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

claim

(de; -s) AL - aanspraak, eis. • Een speler kan een hole claimen (opeisen) als zijn tegenstander op de hole een overtreding van de golfregels heeft begaan. Het ‘probleem' (meningsverschil, geschil) kan dan meteen of later aan een referee of de wedstrijdcommissie ter beoordeling worden voorgelegd. (COLLJ) • Indien er in matchplay bij de spelers twij...

Lees verder
2007
2022-12-09
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Claim

Een claim is een: 1. voorkeursrecht dat aan aandeelhouders wordt toegekend bij een aandelenemissie; men spreekt dan van een claimemissie, in het Engels "rights issue". De waarde van een claim, die men afzonderlijk kan verhandelen, is afhankelijk van het verschil tussen de emissiekoers en de beurskoers. 2. aanspraak op tegenpartij, bijvoorbe...

Lees verder
2005
2022-12-09
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Claim

Dividendbewijs met een bepaald nummer dat recht geeft op het kopen van nieuwe aandelen.

2003
2022-12-09
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

claim

claim - Jargon voor claimrecht ofwel voorkeursrecht bij een openbare aandelenemissie.

1998
2022-12-09
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

claim

Verklaring van een speler tijdens het afspel dat hij een bepaald aantal slagen gaat maken. Doorgaans toont hij daarbij zijn resterende kaarten. De claim dient vergezeld te gaan van een duidelijke toelichting aangaande de volgorde waarin de kaarten gespeeld zullen worden. Indien de andere spelers met de claim akkoord gaan, wordt het spel niet verder...

Lees verder
1994
2022-12-09
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Claim

[Eng., van OFr. cla(i)mer, Lat. clamare = roepen] aanspraak, vordering, eis; recht op voorkeur bij uitgifte van verdere aandelen; recht op stuk grond om te zoeken naar delfstoffen.

1994
2022-12-09
Communicatie

Communicatiebegrippenlijst

Claim

Claim verwijst naar een gecommuniceerd voordeel van het gebruik van een produkt, bezoek aan een zaak, lidmaatschap van een vereniging enz. Voorbeelden: Becel is goed voor hart en bloedvaten. Bij Albert Heijn let men scherp op de prijzen. Veronica brengt veel op jon¬geren afgestemde programma’s.

Lees verder
1993
2022-12-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Claim

aanspraak; eis; recht tot exploitatie; voorkeursrecht

1991
2022-12-09
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Claim

In de financiering van het bedrijf betreft dit een dividendbewijs op grond waarvan de houder het recht heeft om op voordelige voorwaarden in te schrijven op een nieuwe aandelenmissie.

1981
2022-12-09
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Claim

[Eng. kleem], 1. aanspraak, rechtsvordering, b.v. het door kolonisten of goudgravers in Noord-Amerika op een stuk land verkregen eigendomsrecht; 2. de naam voor het dividendbewijs,, dat aan de houder bepaalde voorkeursrechten geeft bij de uitgifte van nieuwe aandelen.

Lees verder
1955
2022-12-09
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Claim

eis, aanspraak; eigendomsbewijs; bewijs, dat men recht heeft op een aandeel in de winst; een afgeperkt deel van een ontginningsveld.

1951
2022-12-09
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

Claim

I (op)eisen, aanspraak maken op, reclameren; beweren; II eis; aanspraak, (schuld)vordering, recht; reclame; claim; lay claim to, aanspraak maken op.

Lees verder
1950
2022-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Claim

(Eng.), v. (-s), 1. aanspraak, eis, vordering; 2. (in Z.-A., Amerika en Austr.) verkregen recht tot exploitatie van een stuk land (als goudmijn, petrolieveld e.d.), ook dat land zelf; 3. (hand.) dividendbewijs dat bij uitgifte van nieuwe aandelen of van obligaties voorkeursrecht geeft aan de houders der oorspronkelijke aandelen.

Lees verder
1949
2022-12-09
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Claim

(Eng.: aanspraak), het aan aandeelhouders ener N.V. gewoonlijk toegekende recht van voorkeur bij de uitgifte van nieuwe aandelen. Meestal wordt voor hen een lagere koers vastgesteld, dan voor vreemden. De C. is meestal ter beurze verhandelbaar.

Lees verder