Wat is de betekenis van Chronica(maandblad)?

2024-07-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Chronica(maandblad)

Chronica(maandblad) - maandblad, later ongeregeld verschijnend tijdschrift onder redactie van dr. H. J. A. M. Schaepman, verscheen gedurende de drie laatste levensjaren van den doctor en bracht artikelen over onderwerpen van staatkundigen en letterkundigen aard, o.a. over de evenredige vertegenwoordiging, over de dichtkunst der tachtigers en over h...