Wat is de betekenis van Cenotaaf?

2023-09-27
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Cenotaaf

Praalgraf of herdenkingsmonument voor een individu of groep mensen die elders begraven zijn.

2023-09-27
Ikonen lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Cenotaaf

Cenotaaf (lat. leeg graf) is een grafmonument voor hen wier stoffelijke resten niet gevonden werden of die om een andere reden niet op de plaats van het monument begraven konden worden.

Direct toegang tot alle 13 resultaten over Cenotaaf?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-27
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Cenotaaf

In de klassieke oudheid was het het grafteken dat werd opgericht voor een overledene wiens lichaam niet aanwezig was. Dit vond plaats, opdat de ziel in het vaderland de haar toekomende cultus niet zou ontberen. In latere tijd is het een grafteken geworden, terwijl het eigenlijke graf zich elders bevond. Op diverse begraafplaatsen, bijvoorbeeld jood...

2023-09-27
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Cenotaaf

[Fr. cénotaphe, van Gr. kenotaphion, van kenos = leeg, en taphos = graf] praalgraf, dodenmonument (waarin of waaronder echter het lijk niet rust).

2023-09-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Cenotaaf

leeg grafmonument

2023-09-27
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

cenotaaf

cenotaaf - Lege grafmonumenten ter ere van doden wier lijk men niet heeft of die elders begraven liggen.

2023-09-27
Archeologische Encyclopedie

H. Arends (1962)

Cenotaaf

Leeg grafmonument.

2023-09-27
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Cenotaaf

Lett. ’leeg graf’, grafmonument voor hen wier stoffelijke resten niet gevonden werden of die om een andere reden niet op de plaats van het monument konden worden begraven.

2023-09-27
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Cenotaaf

ledig praalgraf, grafteken.

2023-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Cenotaaf

(<Gr.-Lat.), v., grafmonument ter ere van doden wier lijk men niet heeft (als plaats van cultus).

2023-09-27
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Cenotaaf

gedenkteeken v/e overledene, wiens lijk elders is.

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Cenotaaf

[Gr. kenos, leeg, taf os, graf], m. (-tafen), praalgraf, dodenmonument waarin of waaronder het lijk van de vereerde niet rust. In de klassieke oudheid was de cenotaaf een grafmonument, opgericht voor doden van wie het stoffelijk overschot niet gevonden kon worden of die in den vreemde waren begraven. Het ritueel bij de cenotaaf was een identificati...

2023-09-27
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Cenotaaf

m. Gr., graftombe ter eere van een doode, maar die niet diens lijk bevat.