Wat is de betekenis van Cancelling clausule?

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Cancelling clausule

Cancelling clausule - een bepaling in een ➝ charterpartij, welke den bevrachter het recht geeft de overeenkomst te verbreken, als de vervrachter niet binnen den overeengekomen tijd tot laden gereed is (to cancel = vernietigen).