Wat is de betekenis van Bunder?

2023-11-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bunder

bunder - Zelfstandignaamwoord 1. (geschiedenis), (eenheid) oude oppervlaktemaat, die in Nederland in 1816 werd gelijkgesteld aan 1 hectare of 10.000 vierkante meter en in 1937 is afgeschaft

2023-11-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Bunder

[v. OFr. bonnier, van MLat. bonnarium; waarsch. van een Gallisch woord] vlaktemaat (niet-officieel), gelijk aan 1 hectare = 10.000 m2.

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Bunder

honderd vierkante meter; 1 hectare

2023-11-29
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Bunder

Landmaat, oudtijds wisselend van streek tot streek, nu: landelijke benaming voor hectare = 10.000 m2.

2023-11-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bunder

o. (-s), Nederl. vlaktemaat = 100 vierk. roeden = 1 hectare, vroeger 1½ morgen.

2023-11-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

BUNDER

een oude Nederlandse vlaktemaat, die bij de invoering van het metrieke stelsel op 1 Jan. 1820 gelijk gesteld werd aan de hectare. Het gebruik van de naam bunder is echter thans niet meer geoorloofd, daar de IJkwet 1937 dit verbiedt.

2023-11-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bunder

o. bunders (landmaat, gew. verschillend; thans: ha).

2023-11-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Bunder

oude vlaktemaat = 1 ha.

2023-11-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bunder

('bundər) o. (-s) [Lat. bonna, grens] vlaktemaat, 100 vierkante roede of 1 ha.

2023-11-29
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Bunder

is een vlaktemaat. De meeste boeren zeggen niet: ik heb zo en zoveel H.A. bouw- en weiland, maar ze hebben het over het aantal bunders grond, dat ze bezitten. In Brabant hebben ze het nog liever over een lopense, een onderdeel van een Bredasen bunder, die iets minder is dan 1,3 H.A. In Brabant overheerst het kleinbedrijf en wel het gemengde bedrij...

2023-11-29
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Bunder

Geoorloofde Nederlandsche benaming voor Hectare = 100 are.

2023-11-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bunder

m./o. (-s), oude vlaktemaat. Toen in 1820 het metrieke stelsel werd ingevoerd, werd de hectare met de bunder gelijkgesteld (Ned. bunder). Verder kent men de Bredase bunder (= 12917 m2), de Gelderse bunder (= 6 >schepel = 8697,14 m2). In Vlaanderen varieerde de waarde van de bunder tussen 81—143 are.

2023-11-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bunder

Bunder - een vlaktemaat. Ned. Bunder = 1 Hectare = 100 Aren of Ned. Roeden = 10.000 M.2 Een Zevenbergsche bunder of 400 Roeden = 1.3437 Hectare. Een Bredasche bunder of 4 Hont of 8 Loopense = 1.2917 Hectare.

2023-11-29
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Bunder

Bunder - Nederlandsche vlaktemaat; is 10.000 M2. of 1 H.A.

2023-11-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Bunder

Vlaktemaat, 10,000 vierkante meters, of een oppervlakte van 100 meters lang en 100 meters breed.

2023-11-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Bunder

BUNDER, o. (-s), Nederl. vlaktemaat = 100 vierk. roeden, Hectare.