Wat is de betekenis van Braga, dichterlijke mengelingen?

2023-12-09
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Braga, dichterlijke mengelingen

Braga, dichterlijke mengelingen - een geestig literair tijdschrift, dat van 1842-1844 heeft bestaan, en later nog enkele malen herdrukt is. Niet zonder humor kantte het zich tegen de in 1837 opgerichte „Gids”. Stichters waren de predikant Winkler Prins, De Hoop Scheffer (de latere Utrechtsche hoogleeraar) en J. J. L. ten Kate; doch hun...