Wat is de betekenis van Borende vlookreeft?

1933
2022-07-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Borende vlookreeft

Borende vlookreeft - (Chelura terebrans Phil.) behoort tot de a m p h i p o d e n. In gemeenschap met de boorpissebed boort hij in het hout van dokken en dijken, vooral het weekere naaldhout, van den bodem tot aan den waterspiegel. Slechts het met creosoot gedrenkte hout schijnt hij te schuwen. Tot nu toe is hij waargenomen aan de Zuidelijke en Wes...

Lees verder
1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Borende vlookreeft

Borende vlookreeft (Chelura terebrans), een vlookreeft*, leeft als de boorpissebed*; lengte 5 m.M. Men vindt de B. V. aan de Z.- en W.-kusten van Europa, in W.-Indië en N.-Amerika; aan onze kusten is zij slechts enkele malen waargenomen.

Gerelateerde zoekopdrachten