2020-01-27

bieder

bieder - Zij die tijdens een veiling of aanbesteding voor een contract een bepaalde som bieden als prijs die zij willen betalen of in rekening zullen brengen.

2020-01-27

bieder

bieder - Zelfstandignaamwoord 1. iemand die een bod doet, bijv. op een veiling/afslag De hoogste bieder. Woordherkomst Van de stam van bieden met het achtervoegsel -er.

2020-01-27

bieder

1. Een speler die een bieding doet. 2. Een speler die geneigd is tot overbieden.

2019-03-21

bieder m (-s)

bieder m (-s) - hij die biedt, een bod doet.

2018-09-19

Lover

Lover m. (-s), LOOFSTER, v. (-s), bieder, biedster; prijzer, prijsster.

2017-02-28

Contender

Een contender is een bieder/overnemer in een overname met concurrerende bieders.

2017-02-28

Contested tender offer

Een contested tender offer is een tenderbod dat door een andere bieder (contender) wordt overtroefd.

2019-06-08

vendu's

vendu's - Openbare verkoop van bezit aan de hoogste bieder, waarbij steeds hoger wordt geboden.

2017-06-26

pas

Bieding die te kennen geeft dat de bieder op dat moment geen bod wil doen, noch wil doubleren of redoubleren. Zie ook: strafpas

2017-06-22

aangetrokken

1. Aangetrokken bod: enigszins hoger of krachtiger dan op grond van de hand van de bieder gerechtvaardigd is. 2. Aangetrokken contract: hoger dan op grond van de kaarten van de leider en zijn partner gerechtvaardigd is (meestal het resultaat van een aangetrokken bod). Zie ook: dun; scherp

2017-06-27

SOS-redoublet

Redoublet dat partner verzoekt een andere speelsoort te bieden. Een redoublet is ‘SOS’ als het onmogelijk of zeer onwaarschijnlijk is dat de bieder het gedoubleerde contract geredoubleerd wil spelen. Voorbeeld:Als het doublet van oost een strafdoublet is, verzoekt het redoublet aan noord een ander (en hopelijk veiliger) heenkomen te zoeken. Meestal heeft zuid in de gegeven situatie hooguit één klaveren en ten minste een vier- plus een vijfkaart in de rode kleuren....

2019-01-12

afhogen

afhogen - af'hogen (hoogde af, heeft afgehoogd), een vorige bieder door het doen van een hoger bod van de koop vrijmaken, maken dat hij eraf is; iemand iets —, door het doen van een hoger bod het hem doen ontgaan.

2017-06-22

Baron

1. Conventie na een 1SA-opening van de partner. Het antwoord van 2SA is mancheforcing en vraagt de 1SA-openaar zijn vierkaarten (of eventuele vijfkaart) van onderaf te bieden. De Baron-bieder doet hetzelfde tot een eventuele fit is gevonden. 2. Conventie na een 2SA-opening van de partner. Het antwoord van 3♣ vraagt de 2SA-openaar zijn vierkaarten (of eventuele vijfkaart) van onderaf te bieden (heeft de 2SA-openaar alleen een vier- of vijfkaart klaveren, dan biedt hij 3SA). De Baron-bieder doet...

2017-06-27

speculatief

Met onzekere kans op succes. Een bieding wordt ‘speculatief’ genoemd wanneer de bieder erop gokt dat zijn partner een gunstige kaart meebrengt of dat zich bij de tegenpartij een gunstig zitsel voordoet. Ook een speelwijze kan speculatief zijn, namelijk wanneer de leider speculeert op een bepaald, niet zeer kansrijk zitsel. Zie ook: gambling drie sans atout

2017-02-28

Tenderbod

Een tenderbod is volgens de Wte 1995 (Wet toezicht effectenverkeer 1995): een openbaar bod waarmee de rechthebbenden van de effecten worden uitgenodigd om deze effecten tegen een door de rechthebbenden zelf te noemen tegenprestatie aan de bieder aan te bieden.

2018-09-13

2. knik

m. (-ken), snelle beweging van het hoofd voorover, ten teeken van toestemming, goedkeuring of begroeting: op eene verkooping geeft de bieder den oproeper vaak door een knik te kennen, dat hij het bod verhoogt; hij gaf door een knik te kennen, dat zij vertrekken kon. KNIKJE o. (-s): een goedkeurend knikje.

2019-06-08

inschrijvingsborgtocht

inschrijvingsborgtocht - Borgstellingen die worden onderschreven door de bieder op een bouwproject, waarmee deze zich verbindt te zijner tijd een contract aan te gaan en al zijn verplichtingen na te komen, en zich bijgevolg garant stelt voor de voltooiing van het werk.

2018-08-30

Afhoogen

AFHOOGEN, (hoogde af, heeft afgehoogd), een vorigen bieder door het doen van een hooger bod van den koop vrijmaken, maken dat hij er af is; — iem.. iets afhoogen, door het doen van een hooger bod maken dat het hem ontgaat; — minder hoog, lager maken (aardhoogten, duinen). AFHOOGING, v. (-en).

2017-06-23

Flint

In onbruik geraakte conventie na partners opening van 2SA. Het antwoord van 3♦ geeft een zwak spel aan met een willekeurige lange kleur en verplicht de openaar tot het bieden van 3♥. Hierop bepaalt de Flint-bieder het eindcontract (hij past met lange harten). Bij het gebruik van de Flint-conventie zijn de antwoorden van 3♥ en 3♠ op 2SA echt en forcing. Zie ook: transfer

2017-06-27

Wolff sign-off

Conventie toegepast na een 2SA-sprongherbieding van de partner. Met 3♣ geeft de antwoordende hand in principe een zwak spel aan waarmee hij wil afzwaaien (‘sign-off’) in de kleur die hij op één-niveau geboden heeft. De 2SA-bieder geeft hierop een driekaart steun aan of biedt 3♦.