Wat is de betekenis van bewerking?

2019
2023-02-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bewerking

bewerking - Zelfstandignaamwoord 1. een verandering om iets voor een bepaald doel geschikt te maken De bewerking van de film werd slecht beoordeeld. 2. het resultaat van het voornoemde bewerken 3. veranderen van cijfers en informatie De statisticus bewerkte...

Lees verder
2018
2023-02-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bewerking

bewerking - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-wer-king 1. het eraan werken ♢ dit toneelstuk is een bewerking van de film 2. verandering aan getallen door berekeningen uit te voeren ♢ de comput...

Lees verder
2017
2023-02-06
WizWijs

Inzicht voor leerling en leerkracht

bewerking

Bewerking is de operatie die wordt uitgevoerd met getallen. We onderscheiden de volgende reken-wiskundige bewerkingen: optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, machtsverheffen en worteltrekken.

2002
2023-02-06
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

bewerking

1) (beeldend): Zowel bij het maken van 2-dim als 3-dim beelden (zie beeld (2)) spreek je van bewerken en bewerkingen; bijv. bij hout (1) kunnen fases van bewerking achtereenvolgens zijn: met guts, rasp, basterdvijl, zoetvijl, schuurpapier, polijstpapier en polijstlinnen; zie ook bewerken en oppervlaktebehandeling; 2) (muziek): zie arrangement.

1990
2023-02-06
BDI

BDI terminologie

bewerking

1. het aanpassen van vorm of inhoud om een tekst of publikatie up to date te maken of voor een bepaald doel geschikt te maken. 2. het resultaat daarvan. 3. zie: arrangement.

Lees verder
1990
2023-02-06
Logistiek

Logistieke begrippenlijst

Bewerking

bewerking is een afgeronde hoeveelheid werk dat uitgevoerd dient te worden op één produktiemiddel. Een produktie-order kan worden opgedeeld in één of meerdere bewerkingen, waarbij de bewerking de kleinste eenheid is die door de planning als afzonderlijke eenheid wordt beschouwd.

1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bewerking

v. (-en), het bewerken in alle betekenissen: de bewerking van het ijzer; een nieuwe druk is in bewerking, wordt voorbereid; de bewerking van de som moet blijven staan, de berekening, becijfering.

1952
2023-02-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bewerking

s., biwurking.

1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bewerking

v. (-en), het bewerken in alle bet. : de bewerking van het ijzer; een nieuwe druk is in bewerking, wordt voorbereid ; — de bewerkingen der rekenkunde, optelling, aftrekking enz.; — de bewerking van de som moet blijven staan, de berekening, becijfering.

1937
2023-02-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bewerking

v. bewerkingen (het bewerken): de bewerking laat te wensen over; ijzererts moet allerlei bewerkingen ondergaan; een heelkundige bewerking, operatie.

1933
2023-02-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bewerking

Bewerking - Onder een b. in een stelsel van ➝ grootheden verstaat men een of anderen regel, die aan twee grootheden a en b uit het systeem een derde toevoegt. Het resultaat wordt veelal aangeduid door a ⚪ b of a ⚪ b; men zet het resultaat der b. tusschen haakjes: (a ⚪ b), wanneer het door een nieuwe bewerking met een derde grootheid zal worden verb...

Lees verder
1930
2023-02-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

bewerking

v. (-en) het bewerken inz. 1. de van het ijzer; een heelkundige -. 2. een nieuwe druk is in -. 3. rekenkundige -en.

Lees verder