Wat is de betekenis van bewaarplaats?

2003
2022-09-29
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

bewaarplaats

bewaarplaats - Plaats waar effecten of andere waardepapieren worden bewaard. Als het om tastbare stukken gaat (K-stukken) is dat meestal een bankkluis of iets dergelijks.

1990
2022-09-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

bewaarplaats

bewaarplaats - Verwijst naar kamers, ruimten, gebouwen, vaten, houders of andere fysieke plaatsen waar kunstwerken, specimens, curiosa, archieven, documenten, boeken of andere zaken zijn ondergebracht of opgeslagen. Binnen de context van kunstmusea is vaak sprake van overlapping van de term met 'bewaarplaatsen (instellingen)'.

1963
2022-09-29
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

bewaarplaats

(de), (ook, veroud.:) het onderkomen van krankzinnigen te Paramaribo van 1866 tot 1895. Door den gouv. Lohman was een poging gedaan om het leven der krankzinnigen dragelijker te maken, maar zijn voorstellen om in den toestand van de bewaarplaats verbetering te brengen, werden door de Kol. Staten niet goedgekeurd (Enc.NWI 762).-Zie ook: Kolér...

Lees verder
1952
2022-09-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bewaarplaats

s., berchplak (it); (voor appels), huorde; (voor pootaardappelen), broeihok (it), setterhok (it).

1950
2022-09-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bewaarplaats

v. (-en), plaats, inrichting om iets op te bergen en te bewaren; ook wel v. kinderen; vgl. kinderbewaarplaats.

1937
2022-09-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bewaarplaats

v. bewaarplaatsen: een veilige bewaarplaats.

1930
2022-09-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

bewaarplaats

v. (-en) plaats waar iets bewaard wordt.

1898
2022-09-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bewaarplaats

BEWAARPLAATS, v. (-en); ...SCHOOL, v. (...scholen), school voor zeer jeugdige kinderen, inz. van 3 tot 6 jaar, waar zij worden voorbereid tot het ontvangen van lager onderwijs. BEWAARSCHOOLHOUDERES, v. (-sen), juffrouw die eene bewaarschool houdt.

Lees verder