Wat is de betekenis van betrachten?

2024-07-23
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

betrachten

betrachten - Werkwoord 1. (ov) nauwgezet in acht nemen Daarbij betrachtte hij veel geduld. 2. je plicht betrachten: proberen te doen wat je moet doen Hij betrachtte zeer nauwkeurig zijn taken. Woordherkomst afgeleid van trachten...

2024-07-23
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

betrachten

nastreven Is het dan niet vreemd om als actrice het uiterste realisme te betrachten in het portretteren van 'gewone' mensen, en het andere moment de uiterste glamour te incarneren in een promotiefilmpje voor een luxemerk? (De Standaard) In het Duits: 'Betrachtung'. In Algemeen Nederlands wordt 'betrachten�...

2024-07-23
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

betrachten

(betrachtte, betracht) nastreven, beogen, trachten te bereiken of te bevorderen. Nu gaat het erom een zekere belangeloosheid te betrachten, zodat wij niet worden afgeleid door zaken van praktisch nut. - DM, 12-03-2003.

2024-07-23
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

betrachten

(Iets) trachten te bevorderen of te verkrijgen, nastreven, beogen. Biekenbeek stelt zich tot doel de gaafheid en het behoud te betrachten van het Kempisch natuurlijk en kultureel erfdeel, Vrouw en Wereld juni 1976, p. 44. Opzet van dit boek is een eerste biografische benadering te betrachten van een man die in de frontgrachten van de IJzer t...

2024-07-23
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Betrachten

v., bitrachtsje.

2024-07-23
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Betrachten

beschouwen, overpeinzen.

2024-07-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Betrachten

(betrachtte, heeft betracht), zich houden bij of aan, in acht nemen, opvolgen, t.w. iets dat een verplichting of voorschrift behelst, meest in de verb. de deugd betrachten; zijn plicht betrachten, volbrengen, doen.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

betrachten

betrachtte, h. betracht (van iets. dat een verplichting enz. behelst: in acht nemen, behartigen, nakomen): zijn plicht betrachten, rechtvaardigheid betrachten, het goede betrachten; zijn voordeel betrachten. Opm. betrachten voor beschouwen, bekijken, b.v. een schilderij betrachten, is een germ.