2020-01-27

bestemmingen

bestemmingen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord bestemming

2019-06-08

richtingbord

richtingbord - Wordt gebruikt voor borden die gebruikers naar bestemmingen leiden.

2017-05-30

winterbrochure

brochure waarin een aanbieder van vakanties en reizen zijn bestemmingen voor de winterperiode adverteert; drukwerk met wintervakanties

2019-06-08

marinetransportschip

marinetransportschip - Aanduiding voor schepen die worden gebruikt om troepen of paarden naar overzeese bestemmingen te vervoeren.

2017-05-30

bustaxi

personenbusje dat als taxi gebruikt wordt, meerdere passagiers tegelijk vervoert en deze op verschillende op dezelfde route gelegen bestemmingen kan afzetten

2017-05-30

deeltaxi

taxi die door meerdere passagiers met elkaar gedeeld wordt; taxi die meerdere passagiers naar verschillende op de route gelegen bestemmingen brengt

2020-01-02

Het voorm. gasthuis in Katwijk aan Zee

Het voorm. gasthuis (Voorstraat 55-59) stamt uit 1718 (gevelsteen), maar is verbouwd in 1820 en 1852. Het L-vormige gebouw heeft verschillende bestemmingen gehad, waaronder die van school en bibliotheek.

2019-06-13

evenementenhallen

venementenhallen zijn grote multifunctionele hallen die geschikt zijn voor allerlei evenementen, zoals beurzen, congressen, popconcerten, (indoor)sportevenementen, rommelmarkten etc. Deze zijn dusdanig flexibel ontworpen dat ze snel omgebouwd kunnen worden voor de meest uiteenlopende bestemmingen. (Wikipedia)

2017-01-12

Package

Een package is een bundeling van verschillende diensten. Dit kan zijn vlucht + hotel, hotel + gids + huurauto, enz... De meest voorkomende vorm is vlucht + hotel, denken we maar aan de vakanties op Kreta en andere zonnige bestemmingen.

2017-05-30

verlofdag

dag waarop iemand met toestemming van de instantie waar hij in dienst is of onderwijs volgt, vrijgesteld is van werk of school, en die aan vakantie of andere erkende bijzondere bestemmingen zoals zorgverlof enz. wordt besteed; vrije dag

2019-06-13

rangeerterreinen

Een rangeerterrein (of rangeeremplacement, rangeerstation; in België: vormingsstation) is een spoorwegemplacement voor het rangeren (splitsen en samenstellen) van goederentreinen bestaande uit wagens met verschillende bestemmingen. Deze emplacementen liggen bij grote spoorwegknooppunten en grote industriesteden of havensteden. (Wikipedia)

2019-06-13

asbestemmingen

Asbestemmingen zijn plekken op begraafplaatsen waar de asresten die overblijven na een crematie (tijdelijk) worden geplaatst. Er bestaan inmiddels vele bestemmingen en het aantal neemt nog toe. De as kan ook eerst mee naar huis worden genomen om er later een passende bestemming voor te vinden. De urn kan ook geplaatst worden in een columbarium of urnengalerij bij het crematorium of op een begraafplaats. Dergelijke voorzieningen variëren van een eenvoudige muur tot een galerij in een binnenr...

2020-01-02

Het Mauritshuis of Gouvernementshuis in Willemstad

Het Mauritshuis of Gouvernementshuis (Hofstraat 1) werd in 1623-'25 gebouwd als verblijf voor prins Maurits. Na zijn dood in 1625 diende het huis tot 1795 als ambtswoning voor de gouverneur van Willemstad en vervolgens heeft het nog diverse bestemmingen gehad. Het gebouw dankt zijn huidige aanzien grotendeels aan een ingrijpende reconstructie in 1968-'73. Van 1973 tot en met 1996 diende het als stadhuis van Willemstad. Het tweebeukige dwarse gebouw heeft zadeldaken tussen trapgevels;...

2016-12-31

Gecombineerde penitentiaire inrichting

Een gecombineerde penitiaire inrichting is een penitentiaire inrichting met twee of meer bestemmingen die elk meer dan tien procent van de totale celcapaciteit omvatten. Toelichting Meestal is sprake van een huis van een bewaring in combinatie met een ander soort celbestemming.

2020-01-02

Stadsarsenaal in Amsterdam

Het voorm. stadsarsenaal of ‘Nieuwe Bushuis’ (Singel 423) stamt uit 1606 en heeft een met band- en rolwerk in maniëristische vormen versierde brede trapeziumvormige gevel, mogelijk naar ontwerp van Hendrick de Keyser. Nadat het geschut rond 1790 was verhuisd, heeft het gebouw verschillende bestemmingen gehad. Het complex is ontpleisterd (1919-'21) en gerestaureerd 1968-'71, B.A.J. Spängberg). Vanaf 1936 werd het gaandeweg bij de universiteitsbibliotheek getrokken...

2019-01-17

West-lndische huis (het —)

West-lndische huis (het —) - W.-I. huizen zijn er te Amsterdam verscheidene geweest, en een is daarvan nog over op de Prins Hendrikkade bij het ’s-Gravenhekje, tegenover de Kalkmarkt. Van 1654—74 had de W.-I. Comp. er haar hoofdzetel; na dat jaar heeft het gebouw velerlei bestemmingen gehad. Ook te Enkhuizen, te Hoorn, te Rotterdam, te Delft, te Dordrecht, te Middelburg en te Groningen waren W.-I. huizen, waar de bewindhebbers der kamers vergaderden. Zie voorts W.-I. Encycl.

2017-01-20

Reisbureau

Reisbureau is de schakel tussen de reiziger en de touroperator. Het reisburo heeft veel informatie over allerlei bestemmingen en kan op specifieke vragen antwoord geven. Bij het zoeken naar een reis kan het reisbureau u beter helpen dan een touroperator. Het reisbureau werkt met vele touroperators en heeft daardoor een breed aanbod.

2017-01-12

Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp is de fase in het ontwerpproces dat tot doel heeft een globale voorstelling van het bouwwerk te ontwikkelen, dat zodanig is dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten (zie DNR-STB 2009). Voorwaarden met betrekking tot de opdracht - voorwaarden waar de dienstverlening na opdrachtverlening aan mo...

2019-06-13

bouwkunde

Studie en leer van de techniek van het bouwen i.v.m. de verschillende bestemmingen van de gebouwen. De bouwkunde omvat de kennis van materialen, functie, wijze van constructie, fundering, toepassing van onderdelen, verwarming, verlichting, ventilatie, isolatie, vochtbestrijding, brandwering enz. Het gebied van de bouwkunde wordt gewoonlijk verdeeld in: burgerlijke (civiele), kerkelijke, vesting-, water-, verkeers- en stedebouw. De scheeps-, werktuig- en mijnbouw worden gewoonlijk niet tot de bou...

2018-06-22

Martinair Holland

Martinair Holland - Luchthaven Schiphol, opgericht op 24 mei 1958 door Martin Schröder, begon haar operaties met rondvluchten boven A. In haar nu ruim 40-jarig bestaan is zij uitgegroeid tot een wereldwijd opererende luchtvaartmaatschappij, die in de top van de wereldranglijst van niet-lijndienstmaatschappijen staat. Martinair vervoert zowel passagiers als vracht. Het passagiersvervoer omvat vakantievluchten naar het Middellandse Zeegebied en trans-Atlantische vluchten naar een groot aantal bes...