Wat is de betekenis van besluiten?

2019
2021-01-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

besluiten

besluiten - Werkwoord 1. (ov) vaststellen hoe het moet, het maken van een keuze In de directievergadering besloten de directeuren om de bedrijven samen te voegen. 2. (ov) afsluiten De avond werd besloten met een kopje koffie. besluiten...

Lees verder
2018
2021-01-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

besluiten

besluiten - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-slui-ten 1. begrijpen uit wat je waarneemt ♢ hij besloot dat er ingebroken moest zijn 2. zeggen of bedenken wat er gedaan moet worden ♢ we beslot...

Lees verder
1973
2021-01-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

besluiten

besluiten - (besloot, heeft besloten), 1. omsluiten, omvatten: een grote waarheid ligt in deze woorden besloten; 2. een slot, een einde aan iets maken, beëindigen: hij besloot zijn boeiende voordracht met een gedicht; 3. een gevolgtrekking maken als uitkomst van een redenering: uit die verklaring besluit ik het volgende; 4. na overweging of bera...

Lees verder
1950
2021-01-17
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Besluiten

(besloot, heeft besloten), 1. omsluiten, omvatten: de ontsluitcr van de Sont ligt in dit graf besloten; lig.: een grote waarheid ligt in deze woorden besloten; — besloten tussen, ingesloten door. 2. een slot, een einde aan iets maken, eindigen: hij besloot zijn boeiende voordracht met een gedicht; hij trok weer naar zijn geboort...

Lees verder
1926
2021-01-17
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Besluiten

heeft in de Heilige Schrift verschillende beteekenissen. I. Omsluiten, omvatten. Letterlijk b.v. in Lucas 5:6: „en als zij dat gedaan hadden, besloten zij een groote menigte visschen, en hun net scheurde.” Figuurlijk b.v. in Gal. 3 : 22: „maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten” d. w. z. omvat alles onder den...

Lees verder
1898
2021-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Besluiten

BESLUITEN, (besloot, heeft besloten), omsluiten, omvatten de ontsluiter van de Bont ligt in dit graf besloten; eene groote waarheid ligt in deze woorden besloten; — (fig.) eindigen hij besloot zijne boeiende voordracht met een gedicht; — een besluit nemen, bepalen de raad besloot, dat het ontslag dadelijk zou ingaan, het ontslag eervol...

Lees verder
1898
2021-01-17
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Besluiten

zie Afleiden.