Wat is de betekenis van beschouwing?

2023-12-09
Laat maar zien

Jos van Onna & Anky Jacobse (2020)

Beschouwing

Bewust en met enige afstand kijken naar de wijze waarop een beeld kan worden waargenomen en betekenis krijgt.

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

beschouwing

beschouwing - Zelfstandignaamwoord 1. het onder ogen nemen van iets, beoordeling Bij nadere beschouwing bleek dit toch niet te kloppen. 2. verhandeling Hij hield een lange beschouwing over het nut van literatuuronderwijs. 3. iets buiten besc...


Direct alle 11 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

beschouwing

beschouwing - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-schou-wing 1. tekst waarin je vertelt hoe je over iets denkt ♢ in zijn beschouwing gaf hij aan hoe hij over de vrede dacht Zelfstandig naamwoord: be-schou-wing de bes...

2023-12-09
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Beschouwing

zie Contemplatie.

2023-12-09
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Beschouwing

s., (bi)skôging, biskouwing.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Beschouwing

v. (-en), 1. het beschouwen: in aandachtige beschouwing verdiept. 2. beoordeling, overweging: een al te optimistische beschouwing; een punt buiten beschouwing laten, niet meetellen, daarover niet spreken. 3. onder woorden gebrachte en geuite overweging: hij hield een beschouwing over de gevaren der grote stad; diepzinnige besch...

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

beschouwing

v. beschouwingen (de daad van beschouwen in bet. 1 en 2; godsdienstige, min of meer mystieke overpeinzing); bij nadere beschouwing; iets buiten beschouwing laten, iets niet aanroeren.

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

beschouwing

v. (-en) het beschouwen inz. 1.(1): verzonken in -. 2.(2): een punt buiten laten. 3.(3): zich aan de wijden. Syn. bespiegeling, kontemplatie, meditatie, overweging.

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beschouwing

v. (-en), 1. het beschouwen: in aandachtige - verdiept; 2. beoordeling, overweging: buiten beschouwing laten; 3. onder woorden gebrachte en geuite overweging: diepzinnige beschouwing.

2023-12-09
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Beschouwing

Abstract: het beschouwen, de handeling van waarnemen, aandachtig gadeslaan, in letterlijken zin door middel van het stoffelijk oog, in overdrachtelijken zin door het denkvermogen; concreet (met meervoudsvorm) : bespiegeling, wijze van opvatten, vooral van bovenzinnelijke zaken: levensbeschouwing: het denkbeeld, dat men zich ten opzichte van het lev...

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Beschouwing

BESCHOUWING, v. (-en), het beschouwen in aandachtige beschouwing verdiept; — een punt buiten beschouwing laten, niet meetellen, daarover niet spreken; — eene dichterlijke beschouwing over iets houden. BESCHOUWINGSWIJZE, v. (-n).